Výměna Karlovarských karet začne v dubnu

25.02.2019

Zkontrolujte si svou Karlovarskou kartu, s velkou pravděpodobností v letošním roce vyprší její platnost. Pokud si o novou kartu, opět s platností na pět let, požádáte ve správný čas, můžete výrazně ušetřit. Důležitým údajem je v tomto ohledu číslo vaší karty.

Dopravní podnik Karlovy Vary spustí postupnou výměnu Karlovarských karet. Celý proces bude zahájen 1. dubna letošního roku a bude rozvržen do 12 měsíců.

Pro každou číselnou řadu je stanoven kalendářní měsíc, ve kterém bude potřeba výměnu karty provést. Informace k jednotlivým termínům jsou ke stažení v přiloženém dokumentu, zveřejněny budou také v Karlovarských radničních listech, na internetových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary (http://www.dpkv.cz/) a na letácích umístěných v autobusech DPKV. K výměně Karlovarské karty je potřeba dostavit se, ideálně ve stanoveném termínu, do Přepravní kanceláře DPKV v Zeyerově ulici č. 19, podat žádost o vystavení nové karty, resp. žádost o vystavení duplikátu karty. Cestujícím, kteří dodrží stanovený termín, bude přiznána sleva za vystavení karty ve výši 70 korun. Po dobu výměny bude původně vydaná Karlovarská karta funkční. Nesmí být ovšem poškozená. Nová karta bude opět platná 5 let od data vydání a platnost na ní bude vyznačena.

 

Kde lze podat žádost o výměnu Karlovarské karty?

  • v Přepravní kanceláři DPKV, Zeyerova 19, Karlovy Vary

 

Co je potřeba k podání žádosti?

  • formulář žádosti o vystavení duplikátu karty, k dispozici je v přepravní kanceláři nebo ke stažení na webových stránkách www.dpkv.cz.)
  • aktuální dokladovou fotografii (ne starší než 1 rok)
  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • 100 Kč (v případě dodržení vyhlášeného termínu pro podání žádosti o výměnu) – hradí se při podání žádosti
  • 170 Kč (v případě nedodržení vyhlášeného termínu pro podání žádosti o výměnu – pozdní podání žádosti) – hradí se při podání žádosti

U dětí do 15 let žádá o Karlovarskou kartu zákonný zástupce, který musí mít dítě zapsané v občanském průkazu nebo musí předložit rodný list dítěte.

V případě podání žádosti nebo vyzvednutí nové Karlovarské karty třetí osobou je nezbytné předložit ověřenou plnou moc (formulář je k dispozici v přepravní kanceláři nebo ke stažení na webových stránkách DPKV).

Nová Karlovarská karta bude připravena k vyzvednutí do 20 pracovních dnů.

 

Co je potřeba k vyzvednutí nové Karlovarské karty?

  • kontrolní útržek žádosti (obdržíte při podání žádosti)
  • původní (starou) Karlovarskou kartu
  • občanský průkaz nebo cestovní pas

U dětí do 15 let je třeba předložit kontrolní útržek žádosti o duplikát. Zákonný zástupce, který žádost podával, předloží občanský průkaz. Zákonný zástupce, který nepodával žádost, předloží občanský průkaz, ve kterém je dítě zapsáno nebo rodný list dítěte.