Výluka na trati K. Vary - Bečov od 3. do 27. září

24.08.2018

Dopravce GW Train Regio informuje: 

 

Na trati č. 149, v úseku Bečov nad Teplou Karlovy Vary d.n., proběhne nepřetržitá výluka veřejné drážní osobní dopravy:

od pondělí 03. 09. 2018, 00:00 hodin

do čtvrtka 27. 09. 2018, 24:00 hodin

 

Důvodem výluky je oprava a údržba železniční infrastruktury na vyloučeném úseku trati.

Z výše uvedených provozních důvodů nebude možné zajistit přepravu drážním vozidlem v celé délce zmiňované tratě. V souladu s § 36 odst. g) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, bude zajištěna náhradní autobusová doprava (dále jen "NAD").

PO DOBU KONÁNÍ NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY BUDE PLATIT VÝLUKOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. (VIZ PŘÍLOHA)

Informovanost cestujících o změnách v osobní drážní dopravě bude zajištěna formou vylepení jízdních řádů a informačních letáků (viz příloha), popř. dalších doplňkových informací, ve stanicích a na zastávkách a stanovištích NAD.

Dopravce se omlouvá za případné komplikace, které by mohly v období této výluky při cestování vzniknout, především pak za případná zpoždění ve výchozích, cílových nebo přestupních stanicích a zastávkách, resp. stanovištích NAD.