Volby 2021

Volby pro osoby s úřední adresou

Realizace volebního práva občanů s úřední adresou na ohlašovně

Voliči, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu na úřední adrese ohlašovny Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů v okrsku č. 1. Volební místností je Základní škola Dukelských hrdinů – Moskevská 25, Karlovy Vary.

Těmto voličům nejsou rozesílány hlasovací lístky poštou, ale jsou připraveny k vyzvednutí na informačním pultu v přízemí budovy Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21. Hlasovací lístky mohou voliči obdržet též ve dnech voleb přímo ve volební místnosti.