foto

Veřejné projednání územního plánu v úterý 26. února

Návrh nového územního plánu města je připraven k veřejnému projednání.

To proběhne v úterý 26. února 2019 od 15:00 hodin v sále Lidového domu ve Staré Roli (Školní ulice).

Návrh Územního plánu Kalovy Vary a Vyhodnocení Územního plánu Karlovy Vary na udržitelný rozvoj území je již nyní k nahlédnutí na úřadu územního plánování a stavebním úřadu magistrátu města (ve 4. patře budovy U Spořitelny 2), a to v pondělí a ve středu v časech 8 – 12 a 13 – 17 hodin. V jiném termínu je možné do dokumentací nahlédnout po předchozí domluvě na telefonickém čísle 353 152 763.

Návrh územního plánu je také přístupný na našich internetových stránkách - https://mmkv.cz/cs/navrh-karlovy-vary-2019.

Plné znění příslušné vyhlášky k veřejnému projednání návrhu územního plánu s informacemi o možnostech uplatnění stanovisek, připomínek a námitek je ke stažení v přiloženém dokumentu.