Veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility a Generelu dopravy

04.06.2019

Statutární město Karlovy Vary zpracovává Plán udržitelné městské mobility a Generel dopravy Karlovy Vary. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility statutárního města Karlovy Vary bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Plán mobility dostal po mnoha setkáních s vedením města, pracovní skupinou a odbornou veřejností svou finální podobu, se kterou bychom Vás chtěli seznámit na veřejném setkání.

Přijměte prosím pozvánku na veřejné projednání, které se koná ve čtvrtek 13.6.2018 v prostorách společenského sálu Alžbětiných lázní (Smetanovy sady 1145/1) v 17:00 hodin a přijďte se o projektu dozvědět to nejdůležitější.

 

Plán udržitelné městské mobility je předmětem projektu „Strategické plánování udržitelné městské mobility“, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002839.