Veřejné projednání IPRÚKV již ve středu

Statutární město Karlovy Vary připravuje ve spolupráci s partnery klíčový dokument pro čerpání evropských dotací v programovém období 2014 – 2020. Dotčeným územím je město Karlovy Vary a dalších 26 obcí v jeho bezprostředním zázemí.

Veřejné projednání návrhu Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary proběhne ve středu 22. října od 16 hodin ve společenském sále v Alžbětiných lázních.

Zpracování IPRÚKV je naplánováno do konce roku 2014. Postupně zpracované části jsou zveřejňovány na webových stránkách www.kvprojekty.cz.