Vedení města diskutovalo s místními podnikateli

16.01.2019

Představitelé města se chtějí pravidelně setkávat a diskutovat s karlovarskými podnikateli a reprezentanty místních firem. První neformální debata se zástupci stavebních, výrobních i obchodních odvětví, bank a s podnikateli ve službách se uskutečnila ve středu 16. ledna v salonku Grandhotelu Ambassador Národní dům.

Předmětem diskuse bylo lázeňství a cestovní ruch, příprava města na vstup do UNESCO, územní plán, potřeba vize a koncepce rozvoje města v delším časovém horizontu, stav technické infrastruktury, otevření veřejné vysoké školy, financování kultury a sportu. Účastníci se shodli na nutnosti podpory nejen lázeňství a cestovního ruchu, ale také místních tradičních značek, výrobců a společností, které jsou zároveň významnými zaměstnavateli. Debatovalo se rovněž o procesu zadávání veřejných zakázek a jejich dostupnosti pro místní firmy a tedy i místní zaměstnance.