foto

V Tuhnicích bylo dokončeno Centrum zdraví a bezpečí

Unikátní projekt bude sloužit pro vzdělávání a trénink prevence rizik a mimořádných situací.

Centrum zdraví a bezpečí je projektem realizovaným v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v Regionálním operačním programu Severozápad. Zhotovitelem stavby je Eurovia CS, a.s. Náklady na vybudování činí 53,4 mil. Kč včetně DPH, 85 % uznatelných nákladů bylo hrazeno z prostředků Evropské unie a 15 % z vlastních zdrojů města.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti obyvatel v oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných událostí a krizových situací a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a majetku obyvatelstva. Návštěvníci Centra zdraví a bezpečí se naučí, jak se zachovat při nehodách, požáru a v jiných krizových situacích. Bezbariérový areál tvoří několik specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské zbrojnice, které budou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí Centra zdraví a bezpečí je také dopravní hřiště s železničním přejezdem a jezírko.

Provozovatelem centra bude na základě výběrového řízení Asociace Záchranný kruh, která má areál ve výpůjčce (na dobu určitou do 31. 12. 2020). Záchrannému kruhu bude poskytnuta dotace na úhradu provozních nákladů ve výši 3,1 mil. Kč na rok. Pro rok 2015 činí provozní dotace 1,55 mil. Kč.


Fotogalerie