Parkovací záliv Západní

V Tuhnicích byl vytvořen nový parkovací záliv

Nové místo pro parkování mají k dispozici rodiče přivážející děti do mateřské školy v Krymské ulici. V blízkosti školky, podél chodníku na Západní ulici, byl na místě travnatého pásu vytvořen nový parkovací záliv pro zhruba 10 vozidel. Protože je primárně určen pro dopravu dětí do a ze školky, je zde nastaven režim parkoviště s kotoučem. Ve vymezených dnech a časech, tedy od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin, je zde možné maximálně půlhodinové stání. Mimo takto stanovenou dobu zde lze parkovat bez omezení a záliv tedy mohou využívat například obyvatelé Tuhnic.