Kotlíkové dotace

V programu kotlíkových dotací jsou stále volné prostředky

V rámci podpory nízkopříjmových domácností má Karlovarský kraj stále dostupné finanční prostředky v programu Kotlíkových dotací. Jedná se o dotační prostředky určené na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva I. či II. emisní třídy, které již po 1. 9. 2024 nebude možné provozovat. Nevyhovující zařízení je díky dotaci možné vyměnit za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo. V rámci II. výzvy bude příjem žádostí probíhat do 30. 8. 2024.

Žádat o podporu může občan kraje, který má kotel na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě (včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci) a v bytových jednotkách bytových domů.

Podpora žadatelům bude poskytována formou dotace ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu s maximální hranicí až 180 000 Kč dle zvoleného typu zdroje. Na výměnu kotle bude možno získat část prostředků zálohově. Podmínkou získání dotace je splnění následujících podmínek:

Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.

Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Veškeré informace a podrobnosti programu naleznou občané na webových stránkách projektu → Kotlíkové dotace.