foto

V Karlových Varech začal platit nový lázeňský statut

Od 1. ledna vstoupilo v účinnost Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary č. 321/2012 Sb.

Toto nařízení stanovuje vnitřní lázeňské území města, omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, zařízení, které se v něm nesmí zřizovat, a činnosti, které se na území lázeňského místa omezují nebo zakazují.

Související dokumenty