Senior roku 2023

V anketě Senior roku 2023 uspěli i karlovarští senioři

V tradiční anketě Senior roku vyhlašované Karlovarským krajem byli mezi osmi oceněnými osobnostmi dekorováni také dva obyvatelé Karlových Varů. Titulem Senior roku 2023 se pyšní Jana Hegerová a Petr Richter. K ocenění jim v rámci slavnostního ceremoniálu v kulturním centru v Březové u Sokolova pogratulovala i primátorka města Karlovy Vary Andrea Pfeffer Ferklová.

Oběma oceněným karlovarským seniorům blahopřejeme a vedle pevného zdraví a životní pohody přejeme plno elánu nejen v aktivitách, za které byli titulem Senior roku 2023 oceněni.

Nositelé titulu Senior roku 2023 (uvádíme originální texty nominací)

Jana Hegerová (70 let, Karlovy Vary)

Paní Hegerová je nejen seniorkou, ale také skvělou lidskou bytostí, která v sobě nese neuvěřitelnou laskavost, vstřícnost a touhu pomáhat druhým. I přes svůj seniorský věk je stále zaměstnankyní Městského zařízení sociálních služeb v K. Varech Drahovicích. Její náplní mimo jiné je i neocenitelné zapojení v městské komunitní zahradě pro seniory. Paní Hegerová se aktivně angažuje při organizaci různých setkání a aktivit pro členy této zahrady. Její oddanost a péče o jejich blaho jsou zřetelné ve všem, co dělá. Vždy se snaží vytvořit prostředí, ve kterém se senioři cítí podporováni, sdílejí své zkušenosti a navzájem se obohacují. Paní Hegerová je také známá svou neustálou ochotou pomoci. Kdykoliv je potřeba, nabídne pomocnou ruku a je připravena naslouchat. Její obětavost je inspirativní pro všechny kolem ní. Navzdory výzvám, které život přináší, paní Hegerová si udržuje svůj elán a pozitivní přístup k životu. Bojuje s rakovinou, což by mnohé zlomilo, ale ona se rozhodla, že se nepodvolí nemoci a bude žít naplno a dávat příklad všem kolem sebe. Její odhodlání a síla jsou obdivuhodné. Má neuvěřitelnou schopnost nalézt radost a krásu v každém dni. Je to vzor nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří čelí obtížím. Její příklad ukazuje, že věk a nemoc nemusí být překážkou k plnému a smysluplnému životu. S jejím nadšením a pozitivním přístupem dokáže paní Hegerová povzbudit každého, s kým přijde do kontaktu. Je to vzor pro ostatní seniory, jak aktivně žít a dávat svůj přínos společnosti. Proto s radostí a s hrdostí nominujeme paní Janu Hegerovou na titul Seniorka roku.

Petr Richter (79 let, Karlovy Vary)

Petr Richter je amatérský herec, režisér a hudebník. Celý svůj život spojil s městem Karlovy Vary. Narodil se a do třinácti let žil v Praze, byl sólistou dětského sboru Bambini di Praga. Vyučil se elektrikářem, vystudoval průmyslovou školu. Pak se přestěhoval do Karlových Varů, kde jako technik vystřídal několik zaměstnání, naposledy působil ve výrobním družstvu Vřídlo. V roce 1966 se stal členem divadelního souboru v Karlových Varech, z něhož se postupně vyvinulo nynější Divadelní studio D3 se sídlem na Husovce. Dodnes ztvárnil téměř stovku rolí. Již v seniorském věku hrál: Bartolo v Turriniho Nejbláznivějším dnu, 2009; Hachamel ve Vieweghových Andělech všedního dne, 2013; Funkcionář ve Vůjtkově Smíření, 2015; Haugvic v Körnerově Psí kůži, 2017; Starý muž a mistr strun veškerých v benefičním Loketském zvonu, 2023; dnes je k vidění jako Fabrizio v Goldoniho Náměstíčku). Od roku 1994 jako herec spolupracuje s Divadlem Dagmar, jeho majstrštykem bylo monodrama Starý Herodes aneb Podvečer tříkrálový v roce 2014, v současné době ho lze na komorní scéně „U“ na Střední pedagogické škole vidět v inscenaci Pánská jízda. Spolupracoval i s profesionálním Karlovarským městským divadlem. Věnuje se také režii, má na kontě cca dvacet inscenací, oceněny byly např. inscenace Kulhavý mezek, 1996; Zlatá blecha, 2001; Píseň o Viktorce, 2011; Srnky, 2018; v současné době je na repertoáru Divadelního studia D3 Kubula a Kuba Kubikula, jako hudební režisér připravuje mikulášské programy, také zajistil korepetice a hudební nastudování oblíbeného Betlému aj. Také se od roku 1987 dodnes účastní jako dramatizátor, režisér a organizátor každoročního vagantového putování. Ochotnický svět už Petra Richtera ocenil. V roce 2009 získal Čestné uznání V. K. Klicpera, v roce 2011 mu byl na návrh Svazu českých divadelních ochotníků udělen Zlatý odznak J. K. Tyla za dlouholetou aktivní činnost v oblasti ochotnického divadla a celoživotní zásluhy o jeho rozvoj. Vzhledem k tomu, že Petr Richter spojil celý svůj život s městem Karlovy Vary a jeho obyvatelům přináší svým herectvím, hudbou a režírováním radost téměř šedesát let, domnívám se, že udělení titulu Senior roku je více než na místě.