Uzavření některých agend v době voleb

04.10.2017

 

Z důvodu zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR budou v pátek dne 20. října 2017 uzavřeny tyto agendy:

 

  • CzechPOINT a ověřování
  • občanské průkazy a cestovní doklady

Na pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů budou pouze vydávány již vyhotovené nové doklady a vyřizovány žádosti o vydání občanského průkazu k zajištění výkonu volebního práva.