Uzavírky a omezení v dopravě ve městě a okolí

27.09.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 27. 9. 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 16.7.2018 do 18.12.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice U Trati (úsek pod železničním mostem silnice U Trati a Fričova) v k. ú. Bohatice o délce cca 5 m. Důvodem je zajištění pracovního prostoru při provádění stavebních prací na rekonstrukci mostů na trati Chomutov – Cheb. Objízdná trasa je zajištěna dopravním opatřením.

Od 1.8.2018 do 19.10.2018 bude úplně i částečně uzavřena část místních komunikací v k. ú. Tuhnice, ulice U Podjezdu a ulice Pod Lesem; rozdělena do tří etap: 1.etapa od 1.8.2018 do 19.10.2018 – úplná uzavírka ul. U Podjezdu – úsek od křižovatky s ul. Plzeňská ke křižovatce ulic U Podjezdu a Pod Lesem; 2.etapa  od 1.8.2018 do 1.10.2018 – částečná uzavírka ul. Pod Lesem – průjezd v daném úseku zajištěn v jednom jízdním pruhu; 3.etapa  od 1.10.2018 do 19.10.2018 – úplná uzavírka ulic U Podjezdu a Pod Lesem. Bude zde prováděna oprava a rekonstrukce komunikací vč. chodníků a kanalizace.

Od 13.8.2018 do 31.10.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace náměstí Václava Řezáče v k. ú. Drahovice; rozdělena do dvou etap: 1. etapa od 13.8.2018 do 7.10.2018 – úsek od křižovatky s ul. Vítězná až za objekt soukromé obchodní akademie; 2. etapa  od  8.10.2018 do 31.10.2018 – úsek od objektu č.p. 104  až na začátek ul. Kvapilova. Bude zde prováděna rekonstrukce náměstí Václava Řezáče. Objízdná trasa je stanovena dopravním opatřením po místních komunikacích. Staveništní doprava pro samotnou stavbu bude vedena nejkratší možnou trasou ze silnice I/6.

Od 11.9.2018 do 30.9.2018 bude prováděna úprava místní komunikace, vozovky a chodníků vč. obrub a rozšíření dešťové kanalizace v k.ú. Počerny – místní komunikace  p.p.č. 1420/3 za úplné uzavírky úseku o délce cca 135 m od RD čp. 26/1 za RD čp. 108 před RD čp. 115 – ke křižovatce s p.p.č. 1376. Objízdná trasa vyznačena dopravním značením.

Od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude prováděna úprava místní komunikace, vozovky a chodníků vč. obrub a rozšíření dešťové kanalizace v k.ú. Počerny – místní komunikace  p.p.č. 1420/3 za úplné uzavírky o délce cca 116 od křižovatky u RD čp. 115 ke křižovatce u RD čp.- 208. Objízdná trasa vyznačena dopravním značením.

Od 1.11.2018 do 30.12.2018 bude prováděna úprava místní komunikace, vozovky a chodníků vč. obrub a rozšíření dešťové kanalizace v k. ú. Počerny místní komunikace od křižovatky s ul. p.p.č. 1375 k p.p.č. 189/4 za částečné uzavírky; pracovní úseky vždy do 30 m se zachováním průjezdu; zajištěno dopravním značením.

Ve dnech 27. až  28.9.2018 se v ul. Zeyerova (v části pěší zóny od Grandhotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G. Masaryka (v části od Grandhotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatováclavský jarmark.

Ve dnech 11. až  12.11.2018 se v ul. Zeyerova (v části pěší zóny od Grandhotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G. Masaryka (v části od Grandhotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatomartinský jarmark.

Od 12.11.2018 od 7:00 hod. do 15.11.2018 do 20:00 hod. bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Teplárenská, k. ú. Bohatice z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu. Objízdná trasa zajištěna dopravním opatřením.

 

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí  z důvodu jeho opravy. Termín ukončení uzavírky není v současné době stanoven.  Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 19.4.2018 do 30.10.2018 bude úplně uzavřený provoz na silnici III/2206 v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 v obci Děpoltovice, na křižovatce silnic III/2204 a II/220 směr Nejdek, dále na křižovatce se silnicí II/220 a III/2206 směr Fojtov a zpět.

Od  11.8.2018 do 8.9.2018 bude úplná uzavírka provozu na  silnici II/207, v obci Brložec - Lažany, úsek 5 staničení km 7,894 – 8,676 a úplná uzavírka provozu na silnici II/207, v obci Brložec - Lažany,úsek 3 staničení km 6,350 – 7,060, od  3.9.2018 do 31.12.2018. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: pro vozidla do 3,5 t: od křižovatky silnic II/207 a III/2072 směr Smilov – Komárov – Služetín na křižovatku silnic III/2072 a 1939 směr Vlkošov na křižovatku silnic III/1939 a III/2076 směr Prohoř - Štědrá a zpět a pro vozidla nad 3,5 t: od křižovatky silnic II/207 a II/198  směr Toužim – Kojšovice – Kozlov – Teleč – Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Veselov – Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 dále na křižovatku silnic II/193 a II/207 směr Štědrá a zpět.

Od  20.8.2018 do 20.10.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/1944 staničení km 0.700 - 0.980 v obci Valeč – Jeřeň, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 10.9.2018 do 10.10.2018 bude částečná uzavírka provozu na  silnici  II/230 km staničení 108,150 – 109,585, v obci Otročín, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje;  v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 11.9.2018 do 30.9.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/220 staničení km 11.505 - 13.584, v obci Nejdek – Pozorka z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.9.2018 do 5.10.2018 bude částečná uzavírka na silnici II/205 staničení km 38.80 - 39.60 v obci Žlutice – Veselov z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 20.9.2018 do 20.11.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1934, ve staničení 0,000 - 0,260, v obci Pšov – Semtěš, z důvodu provádění stavebních prací. Pro stavbu je navržena obousměrná objížďka od křižovatky II/193 a III/1934 na křižovatku silnic II/193 a 1937 dále směr Pšov na křižovatku silnic III/1937 a III/1934 a zpět.

Od 20.9.2018 do 31.10.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/20812 v obci Stružná – Žalmanov z důvodu provádění stavebních prací – opravy mostů. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 20.9.2018 do 31.12.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2088 v obci Stanovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 17.9.2018 do 15.10.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/222 staničení km 13.626 - 14.456 v obci Karlovy Vary – Stará Role - Počerny z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 26.9.2018 do 2.10.2018 probíhá  částečná uzavírka provozu na silnici III/20520 v obci Žlutice - Verušice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.10.2018 do 15.10.2018 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/2201 staničení km 0.570 v obci Karlovy Vary - Stará Role  z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.10.2018 do 31.10.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1947, ve staničení 0,000 - 1,080, v obci Čichalov – Mokrá z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/1947 a II/194 směr obec Chyše na křižovatku silnic II/194 a II/226 na křižovatku silnic II/226 a II/205 směr obec Žlutice na křižovatku silnic II/205 a III/1947 a zpět.

Od 24.9.2018 do 20.10.2018 probíhá částečná uzavírka provozu na silnici II/226 staničení km 23.25 - 23.50 v obci Chyše z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 20.9.2018 do 31.10.2018 probíhá částečná uzavírka provozu na  silnici III/20812 v obci Stružná – Žalmanov z důvodu provádění stavebních prací na opravě mostů. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.