Uzavírky a omezení v dopravě

29.03.2019

Upozorňujeme motoristy i chodce na nová omezení na místních komunikacích.

Od 1.4.2019 do 21.6.2019 bude z důvodu prací na odstranění havarijního stavu schodiště úplně uzavřena lávka do Bohatic od Drahovického mostu (v ulici Táborská). Je zde navržena obousměrná objížďka pro chodce a cyklisty podchodem v ulici Táborská. Schodiště k lávce na bohatické straně zůstává otevřené, je tedy možný průchod pochodem pod tratí. Po celou dobu stavby bude zachován vyznačený koridor pro pohyb cyklistů z Drahovického mostu a podél silnice I/6.

Od 1.4.2019 do 31.12.2019 bude úplně uzavřena část cyklostezky Tašovice – Dvory v úseku pod Doubským mostem. Důvodem jsou práce na demolici a výstavbě nového mostu. Objízdná trasa vede po přilehlých účelových komunikacích a částečně vy vyčleněném koridoru na uzavřeném úseku silnice I/20.

Od 1.4.2019 do 30.4.2019 bude úplně uzavřena část chodníku ulice Hřbitovní a 5. května o délce cca 80 m. Město zde opravuje kryt chodníku. Chodci budou dopravním značením převedeni na protější chodník.

Od 1.4.2019 do 31.7.2019 bude úplně uzavřena část místní komunikace a chodníku v ulici Sedlecká. V úseku od ul. Krušnohorská k ul. Šeříková. Budou zde prováděny stavební práce – oprava krytu chodníku a komunikace. Chodci budou převedeni na protější chodník a v místech, kde není chodník, bude zajištěn bezpečný pohyb ve vozovce. Práce na komunikaci budou prováděny se zachováním průjezdu po polovinách a provoz bude zajištěn dopravním opatřením.

Kompletní přehled platných uzavírek a omezení ve městě a okolí najdete v přiloženém dokumentu.