dopravní omezení

Uzavírky a omezení v dopravě

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 6.9.2021

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 15.3.2021  do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trase je zajištěna dopravním opatřením.

Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase

Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase.

Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

Od 3.5.2021 do 30.9.2021 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Šeříková  - p.p.č. 199/5 k. ú. Bohatice. Bude zde prováděna rekonstrukce ulice Šeříková v  úseku od křižovatky s ulicí Merklínská ke křižovatce s ulicí Na Výfuku.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřen Most u Letního kina (most vedoucí na parkoviště KOME). Budou zde prováděny stavební práce na demolici a nové stavbě mostu. Za znepřístupněné parkoviště „KOME“ bude po dobu uzavření mostu zřízeno provizorní parkoviště pro autobusovou dopravu v k.ú. Drahovice, ulice Polská na p.p.č. 732/1.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka ulice Slovenská, úsek před mostem u Letního kina. Provoz zajištěn dopravním opatřením.

Od 14.6.2021 do 30.1.2022 bude probíhat úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice, která si vyžádá úplnou nebo částečnou  uzavírku  provozu místních komunikací ul. Horova, Varšavská, Zeyerova, Jugoslávská. Práce jsou rozděleny do tří etap.

1. etapa: 14. 6. 2021 - 20. 9. 2021 

ul. Horova – úplná uzavírka komunikace Horova - slepá část od č.p. 1351 směrem ke světelně řízenému přechodu přes ul. Horova;

ul. Varšavská – část od křižovatky s ulicí Jugoslávská po křižovatku s ulicí Zeyerova (včetně), v úseku pod uzavírkou bude provoz umožněn pouze pravidelné linkové dopravě;

ul. Zeyerova – úsek cca 70 m od prodejny knih směrem k hotelu Ambassador Národní dům.

(2. etapa:   20. 9. 2021 -  24. 11. 2021 – ul. Varšavská - část, ul. Horova – část; 3. etapa: 24. 11. 2021 - 30. 1.2022 – ul. Jugoslávská – část, ul. Horova – část)

Od 1.8.2021 do 30.9.2021 bude úplně uzavřen pravý jízdní pruh vozovky a chodník ulice Charkovská v úseku od křižovatky ulic Charkovská s Moskevskou ke křižovatce ulice Charkovská se Západní. Bude zde prováděna oprava místní komunikace. Jednosměrný průjezd bude zajištěn dopravním opatřením.

Od 16.8.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřena část ulice Jízdárenská v úseku od křižovatky s ul. Moskevská k ul. Krymská. Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace.

Od 6.9.2021 do 16.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Nákladní – slepé rameno p.p.č. 1013/1, úsek od objektu č.p. 528 k objektu č.p. 1054. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky i chodníků a vybudování nových parkovacích stání.

 

Dopravní omezení v souvislosti s konáním sportovní akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2021 - ITU Triathlon World Cup ve dnech 10. – 13.9.2021

Úplná postupná uzavírka při konání závodu – trasa

Místo: Mlýnská, Třeboňská, cyklostezka na břehu Rolavy

Doba: dne 10.9.2021 v čase 12.45  - 15.45 hod          

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: Třeboňská Mlýnská, Čankovská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, U  Spořitelny, Ostrovský most, nábřeží Osvobození

Doba: dne 11.9.2021 v časech 13.30 – 14.30 a 17.00 – 18.00 hod.

            dne 12.9.2021 v časech 9.45 – 10.40 hod. a 14.45 – 15.40 hod.

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: most 17. listopadu, I. P. Pavlova, Karla IV, Vřídelní, Divadelní náměstí, Tržiště, Zámecký vrch,

Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera (část), T.G. Masaryka, nábřeží Osvobození   

Doba: dne 11.9.2021 v časech 13.45 — 15.30 hod. a 17.15 — 19.00 hod.                                                  

            dne 12.9.2021 v časech 9.45 — 11.45 hod. a 14.45 — 16.40 hod.

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: Mariánskolázeňská, Goethova stezka

Doba: dne 11.9.2021 v čase 14.00  - 20.00 hod.

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: Tržiště, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Zahradní, Sadová               

Doba: dne 12.9.2021 v časech 10.00 — 12.30 hod. a 15.00 — 17.30 hod.

Úplná uzavírka pro technické zázemí konání závodu

Místo: Divadelní náměstí část - se zachováním průjezdu po komunikacích Divadelní a Vřídelní

Doba: od 11.9.2021 od 06.00 hod do 13.9.2021 12.00 hod.

Místo: Mariánskolázeňská (od budovy Lázní I) Nová louka se zachováním průjezdu pro vozidla „S povolením CITY TRIATHLON“

Doba: od 11.9.2021 08.00 hod do 12.9.2021 24.00 hod.

Úplná uzavírka při konání závodu

Místo: Divadelní náměstí, Nová louka - od budovy Karlovarského městského divadla

Doba: dne 11.9.2021 v čase 13.30 - 20.00 hod.

            dne 12.9.2021 v časech 9.45 – 12.45 hod. a 14.45 – 17.30 hod.

Od 17.9. do 19.9. 2021 budou uzavřena  parkoviště u KV ARENY - na p.p.č 125/104 a  125/126 v k. ú. Tuhnice.  Bude se zde konat akce „Maturitní afterparty - Maturáles“ .

 

Dopravní omezení v souvislosti s konáním sportovní akce běžecký závod RUNTOUR 2021

Dne 25.9.2021 budou částečně uzavřeny místní komunikace v čase od 06:00 hod do 11:00 hod a od 17:00 hod – do 20.00 hod a úplně uzavřeny v čase od 11:00 hod do 17:00 hod ulice Divadelní náměstí, Goethova stezka, I. P. Pavlova, Karla IV., Lázeňská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Tržiště, Vřídelní, Ondřejská, Zámecký vrch, Tylova, U Imperiálu, Kala IV., nábřeží Osvobození v obci Karlovy Vary.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 1.9.2021 do 30.9.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/205, v obci Pšov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/205 a III/20514 směr Novosedly dále na křižovatku silnic III/20514 a silnice III/1934 směr obec Pšov na křižovatku silnice III/1934 a III/20519 směr Kobylé na křižovatku silnic III/20519 a II/205 směr Kolešov a zpět.

Od 1.8.2021 do 30.9.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22129 úsek Podlesí – Otovice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla do 3,5t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22129 a III/22132 směr Sadov na křižovatku silnic III/22132 a III/22129 dále směr Otovice na křižovatku silnic III/22129 a III/22134 ulicí K Panelárně dále na křižovatku silnic III/22134 a III/22129 zpět. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla nad 3,5t a stanovuje se její trasa: po silnici III/22129 na kruhovou křižovatku silnic III/22129 a II/221 směr Ostrov, na křižovatku silnic II/221 a I/13, dále po silnici I/13 směr Karlovy Vary, na křižovatku (sjezd) silnic I/13 a III/22222 směr Hájek a dále po silnici III/22129 směr Sadov a dále směr Otovice zpět.

Od 1.4.2021 do 31.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/2209 v obci Nové Hamry z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 26.7.2021 do 8.11.2021 bude částečná uzavírka na silnici II/194 staničení km 6,500 v k.ú. Valeč v Čechách v obci Valeč z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 30.8.2021 do 17.9.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/19824 staničení km 6,140 – 8,210 na trase Otročín – Brť, z důvodu provádění stavebních prací. Pro akci je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky silnic III/19824 a III/19826 na křižovatku III/19826 a I/20 směr Toužim, na křižovatku silnic I/20 a II/198 směr Prachomety na křižovatku silnic II/198 a III/19820 směr Otročín a zpět.

Od 5.8.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2087 v obci Březová z důvodu provádění stavebních prací na opěrné zdi. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Na základě „Hlavní mostní prohlídky ze dne 5.6.2021“ a dále „Posouzení nutnosti úplné uzavírky mostu 22214-1 Šemnice“ bude do 19.7.2022  úplná uzavírka provozu na silnici III/22214 - mostu ev. č. 22214-1, staničení 0,000 – 0,080 km, v obci Šemnice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy pro vozidla do 3,5 t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22214 a II/222  směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a  III/22127 ke křižovatce silnic III22127 a 22124 a dále směr Bor, ke křižovatce silnic III/22124 a III/22214 směr Pulovice a zpět. Dopravní Informace pro vozidla nad 3,5 t jsou realizována osazením přechodného dopravního značení IP 22 Změna organizace dopravy na dotčených úsecích silnic II. a III. třídy.

Od 20.8.2021 do 15.12.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/19821 v obci Toužim – Třebouň, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 30.8.2021 do 24.9.2021 bude částečná uzavírka provozu na křiž. silnic III/2201 a III/22134 v obci Karlovy Vary – Sedlec, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 5.8.2021 do 31.10.2021 budou úplné uzavírky provozu na HC 1R a HC 3R, v obci Děpoltovice

1. etapa HC1R  od 5.8.2021 do 19.9.2021

2. etapa HC3R od 20.9.2021 do 17.10.2021

3. etapa u statku od 18.10.2021 do 31.10.2021

a to z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Realizace polních cest HC 1R a HC 3R v k.ú. Děpoltovice.“ Pro stavbu není navržena objízdná trasa, vstup a vjezd k sousedním nemovitostem bude provizorně umožněn.

Od 1.11.2021 do 30.11.2021 budou částečné uzavírky provozu na HC 1R a HC 3R, v obci Děpoltovice - etapa u statku a to z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Realizace polních cest HC 1R a HC 3R v k.ú. Děpoltovice.“ Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 6.9.2021 do 19.9.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1934 v obci Pšov. Důvodem jsou stavební práce. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/193 a III/1934 směr Žlutice dále na křižovatku silnic II/193 a silnice II/205, dále na křižovatku silnic II/205 a silnice III/20519 směr obec Kobylé a na křižovatku silnic II/20519 a silnice III/1934 v obci Pšov zpět.

Od 1.9.2021 do 30.9.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/220 staničení km 3.045 - 4.645 v obci Karlovy Vary - Stará Role, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.10.2021 do 31.10.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/20514 staničení km 0,000 – 1,720, v obci Pšov, z důvodu provádění stavebních prací v úseku Močidlec – Novosedly. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po pozemní komunikaci na p.p.č. 1537/2 a 1536 v k.ú. Novosedly, v obci Pšov.

Od 6.9.2021 do 19.9.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1934 v obci Pšov. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/193 a III/1934 směr Žlutice dále na křižovatku silnic II/193 a silnice II/205, dále na křižovatku silnic II/205 a silnice III/20519 směr obec Kobylé a na křižovatku silnic II/20519 a silnice III/1934 v obci Pšov zpět.

Od 17.9.2021 do 30.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na II/220 a II/209 v obci Nová Role – Mezirolí, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.