dopravní omezení

Uzavírky a omezení v dopravě

Svodka uzavírek a omezení v dopravě k 23. 7. 2021

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 6.8.2019 doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřeno spojovací schodiště na p.p.č. 764 mezi ulicí Mariánskolázeňská a Škroupova. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu schodiště.

Od 10.3.2020 do 31.7.2021 budou úplně uzavřeny části chodníků – stezek ve Skalníkových sadech o délce cca 170 m. Důvodem je zřízení staveniště při provádění sanace skalní stěny, skalního masivu a podskalního prostoru při akci „Mlýnská kolonáda – dílčí oprava“.

Od 15.3.2021  do 20.12.2021 bude úplně uzavřena část ulice Kpt. Jaroše v k. ú. Dvory, Dvorský most (označení M 10) a část cyklostezky č. 6 vedoucí pod Dvorským mostem. Důvodem uzavírky je demolice stávajícího a výstavba nového Dvorského mostu. Objízdná trase je zajištěna dopravním opatřením.

  • Trasa 1: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – zastávka Karlovy Vary, KV Arena – Plzeňská – Studentská – Doubský most – Závodní – Doubský most – v opačném směru po stejné trase
  • Trasa 2: Karlovy Vary, Terminál – ul. Západní – Plynárenská – Tuhnický most – Sokolovská – Chebská – Kpt. Jaroše – OC Varyáda – Kpt. Jaroše – Chebská – v opačném směru po stejné trase.
  • Bezbariérová trasa pro pěší mezi oběma břehy řeky Ohře bude zajištěna technologickou lávkou, která bude pro potřebu pěších upravena a na obou březích doplněna chodníkovou plochou navazující na stávající chodníky.

Od 3.5.2021 do 30.9.2021 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Šeříková  - p.p.č. 199/5 k. ú. Bohatice. Bude zde prováděna rekonstrukce ulice Šeříková v  úseku od křižovatky s ulicí Merklínská ke křižovatce s ulicí Na Výfuku.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude úplně uzavřen Most u Letního kina (most vedoucí na parkoviště KOME). Budou zde prováděny stavební práce na demolici a nové stavbě mostu. Za znepřístupněné parkoviště „KOME“ bude po dobu uzavření mostu zřízeno provizorní parkoviště pro autobusovou dopravu v k.ú. Drahovice, ulice Polská na p.p.č. 732/1.

Od 3.5.2021 do 30.11.2021 bude částečná uzavírka ulice Slovenská, úsek před mostem u Letního kina. Provoz zajištěn dopravním opatřením.

Od 14.6.2021 do 30.1.2022 bude probíhat úprava nástupních prostor a komunikací u Tržnice, která si vyžádá úplnou nebo částečnou  uzavírku  provozu místních komunikací ul. Horova, Varšavská, Zeyerova, Jugoslávská. Práce jsou rozděleny do tří etap.

1. etapa: 14. 6. 2021 - 20. 9. 2021 

  • ul. Horova – úplná uzavírka komunikace Horova - slepá část od č.p. 1351 směrem ke světelně řízenému přechodu přes ul. Horova;
  • ul. Varšavská – část od křižovatky s ulicí Jugoslávská po křižovatku s ulicí Zeyerova (včetně), v úseku pod uzavírkou bude provoz umožněn pouze pravidelné linkové dopravě;
  • ul. Zeyerova – úsek cca 70 m od prodejny knih směrem k hotelu Ambassador Národní dům.

(2. etapa:   20. 9. 2021 -  24. 11. 2021 – ul. Varšavská - část, ul. Horova – část; 3. etapa: 24. 11. 2021 - 30. 1.2022 – ul. Jugoslávská – část, ul. Horova – část)

Od 21.6.2021 do 31.8.2021 bude částečně uzavřeno parkoviště ulice Poštovní p.p.č. 615/1 o délce cca 26 m. Důvodem částečné uzavírky je provádění rekonstrukce sekundárních rozvodů UT a TUV  soustavy – VST 18. Průjezd na parkoviště s p.p.č. 273/27 bude zhotovitelem zajištěn.

Od 1.8.2021 do 30.9.2021 bude úplně uzavřen pravý jízdní pruh vozovky a chodníku ulice Charkovská v úseku od křižovatky ulic Charkovská s Moskevskou ke křižovatce ulice Charkovská se západní. Bude zde prováděna oprava místní komunikace. Jednosměrný průjezd bude zajištěn dopravním opatřením.

Od 1.9.2021 do 5.9.2021 bude oboustranně uzavřena ul. T. G. Masaryka v úseku od objektu České pošty Karlovy Vary 1 po spodní část nároží OC Perla. Uskuteční se zde Jarmark lidových řemesel (v rámci 26. Karlovarského folklorního festivalu).

Uzavírky z důvodu přípravy a konání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

  • Dne 20.8.2021 v čase cca 16.45 – 18.30 hod. a dne 28.8.2021 v čase cca 16.45 – 18.30 hod. bude postupná úplná uzavírka provozu úseků místních komunikací v lokalitě: křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu v obci Karlovy Vary. Rozsah omezení je vždy cca 30 minut na průjezd kolony vozidel v rámci zahajovacího a závěrečného ceremoniálu při konání 55. MFF Karlovy Vary 2021. Uzavírkou jsou dotčeny místní komunikace navazující na uzavírané úseky místních komunikací. Objížďka se nestanovuje.
  • Ve dnech 20.8.2021 od 18.30 hod. do 21.8.2021 00.30 hod. bude úplná uzavírka provozu místní komunikace Zahradní. Důvodem je konání koncertu na ploše před hotelem Thermal při zahájení 55. MFF Karlovy Vary 2021. Objížďka se nestanovuje.
  • Ve dnech 13.8.2021 od 00.05 do 04.00 hod. a dne 31.8.2021 od 00.05 do 04.00 hod. bude úplná uzavírka provozu na úseku místní komunikace I. P. Pavlova – za tunelem u parčíku za hotelem Thermal v obci Karlovy Vary.

Dopravní omezení v souvislosti s konáním sportovní akce CITY TRIATHLON Karlovy Vary 2021 - ITU Triathlon World Cup ve dnech 10. – 13.9.2021

Úplná postupná uzavírka při konání závodu – trasa

Místo: Mlýnská, Třeboňská, cyklostezka na břehu Rolavy

Doba: dne 10.9.2021 v čase 12.45  - 15.45 hod          

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: Třeboňská Mlýnská, Čankovská, III/22134 (Hraniční), III/2201 (Rosnická), Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, U  Spořitelny, Ostrovský most, nábřeží Osvobození

Doba: dne 11.9.2021 v časech 13.30 – 14.30 a 17.00 – 18.00 hod.

            dne 12.9.2021 v časech 9.45 – 10.40 hod. a 14.45 – 15.40 hod.

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: most 17. listopadu, I. P. Pavlova, Karla IV, Vřídelní, Divadelní náměstí, Tržiště, Zámecký vrch, Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera (část), T.G. Masaryka, nábřeží Osvobození   

Doba: dne 11.9.2021 v časech 13.45 — 15.30 hod. a 17.15 — 19.00 hod.                                                  

            dne 12.9.2021 v časech 9.45 — 11.45 hod. a 14.45 — 16.40 hod.

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: Mariánskolázeňská, Goethova stezka

Doba: dne 11.9.2021 v čase 14.00  - 20.00 hod.

Úplná postupná uzavírka při konání závodu - trasa

Místo: Tržiště, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, Zahradní, Sadová               

Doba: dne 12.9.2021 v časech 10.00 — 12.30 hod. a 15.00 — 17.30 hod.

Úplná uzavírka pro technické zázemí konání závodu

Místo: Divadelní náměstí část - se zachováním průjezdu po komunikacích Divadelní a Vřídelní

Doba: od 11.9.2021 od 06.00 hod do 13.9.2021 12.00 hod.

Místo: Mariánskolázeňská (od budovy Lázní I) Nová louka se zachováním průjezdu pro vozidla „S povolením CITY TRIATHLON“

Doba: od 11.9.2021 08.00 hod do 12.9.2021 24.00 hod.

Úplná uzavírka při konání závodu

Místo: Divadelní náměstí, Nová louka - od budovy Karlovarského městského divadla

Doba: dne 11.9.2021 v čase 13.30 - 20.00 hod.

            dne 12.9.2021 v časech 9.45 – 12.45 hod. a 14.45 – 17.30 hod.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 31.7.2020 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 1.4.2021 do 31.8.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/205, v obci Pšov z důvodu provádění stavebních prací. Současně se navrhuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic II/205 a III/20514 směr Novosedly dále na křižovatku silnic III/20514 a silnice III/1934 směr obec Pšov na křižovatku silnice III/1934 a III/20519 směr Kobylé na křižovatku silnic III/20519 a II/205 směr Kolešov a zpět.

Od 1.3.2021 do 31.7.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22129 úsek Podlesí – Otovice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla do 3,5t a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/22129 a III/22132 směr Sadov na křižovatku silnic III/22132 a III/22129 dále směr Otovice na křižovatku silnic III/22129 a III/22134 ulicí K Panelárně dále na křižovatku silnic III/22134 a III/22129 a zpět. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy pro vozidla nad 3,5t a stanovuje se její trasa: po silnici III/22129 na kruhovou křižovatku silnic III/22129 a II/221 směr Ostrov, na křižovatku silnic II/221 a I/13, dále po silnici I/13 směr Karlovy Vary, na křižovatku (sjezd) silnic I/13 a III/22129 dále po silnici III/22129 směr Sadov – Lesov a zpět.

Od 1.4.2021 do 31.10.2021 bude částečná uzavírka provozu na  silnici III/2209 v obci Nové Hamry z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  21.6.2021 do 26.7.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/220 v obci Karlovy Vary - Stará Role, cca 200 metrů dlouhý úsek v blízkosti křižovatky s ulicí Jedlovou, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.6.2021 do 31.7.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2224 v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od  26.7.2021 do 8.11.2021 bude částečná uzavírka na silnici II/194 staničení km 6,500 v k.ú. v obci Valeč z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 30.8.2021 do 17.9.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/19824 staničení km 6,140 – 8,210 na trase v obci Otročín – Brť, z důvodu provádění stavebních prací. Pro akci je nařízena obousměrná objížďka: od křižovatky silnic III/19824 a III/19826 na křižovatku III/19826 a I/20 směr Toužim, na křižovatku silnic I/20 a II/198 směr Prachomety na křižovatku silnic II/198 a III/19820 směr Otročín a zpět.

Od 1.8.2021 do 30.9.2021bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22129 úsek Podlesí – Otovice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy - pro vozidla do 3,5t na trase od křižovatky silnic III/22129 a III/22132 směr Sadov na křižovatku silnic III/22132 a III/22129 dále směr Otovice na křižovatku silnic III/22129 a III/22134 ulicí K Panelárně dále na křižovatku silnic III/22134 a III/22129 zpět, pro vozidla nad 3,5t na trase - po silnici III/22129 na kruhovou křižovatku silnic III/22129 a II/221 směr Ostrov, na křižovatku silnic II/221 a I/13, dále po silnici I/13 směr Karlovy Vary, na křižovatku (sjezd) silnic I/13 a III/22129 dále po silnici III/22129 směr Sadov – Lesov a zpět.

Od 9.8.2021 do 31.8.2021 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/21041 staničení km 10,600 – 12,650, v obci Nejdek - Lesík. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 18.8.2021 do 25.8.2021 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/21041 staničení km 10,600 – 12,650, v obci Nejdek – Lesík. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/21041 a III/21810 směr Jindřichovice dále na křižovatku silnic III/21810 a silnice III/21041 směr obec Nejdek - Lesík a zpět.