Uzavírky na komunikacích ve městě a okolí

13.07.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 13. 7. 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 25.6.2018 do 29.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Lipová – spojovací ulice mezi ul. Lipová a Karla Kučery. Bude zde prováděna oprava chodníku a povrchu ulice Lipová. Úsek o délce cca 50 m.

Od 25.6.2018 do 29.7.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Úvalská – úsek od p.p.č. 1010/32 za p.p.č. 1010/28 o délce cca 100 m. Bude zde prováděna oprava chodníku. Průjezd po celou dobu prováděných prací zajištěn dopravním značením.

Od 26.6.2018 do 31.8.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace v Rosnicích – p.p.č. 124/14úsek o křižovatky s místní komunikací p.p.č. 304 ke křižovatce s místní komunikací p.p.č. 121/29 o délce cca 125 m. Bude zde prováděna úprava a rozšíření stávající místní komunikace.

Od 25.6.2018 do 30.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Švermova o délce cca 30 m – p.p.č. 473 v úseku jímky, kde je umístěn kompenzátor. Změna dopravního režimu je zajištěna dopravním značením.

Od 1.7.2018 do 31.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Svatošská o délce cca 100 m. Jedná se o úsek za objektem od křižovatky s ulicí Studentská. Přístup do objektů zůstává zajištěn. Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace vč. obrub.

Dne 14.7.2018 od 12:00 do 22:30 hod. bude úplně uzavřena část místní komunikace v k. ú. Sedlec, ulice Merklínská (úsek za kostelem sv. Anny) o délce cca 81 m. Bude zde probíhat kulturní akce „ROCK IN SEDLEC“. Obslužnost autobusové zastávky, která bude na tento čas přemístěna, je zajištěna. Objížďka není nařízena, průjezd předmětným úsekem je zajištěn dopravním opatřením.

Od 16.7.2018 do 18.12.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice U Trati (úsek pod železničním mostem silnice U Trati a Fričova) v k. ú. Bohatice o délce cca 5 m. Důvodem je zajištění pracovního prostoru při provádění rekonstrukce mostů na železniční trati. Objízdná trasa je zajištěna dopravním opatřením.

Ve dnech 27. až 28.9.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatováclavský  jarmark.

Ve dnech 11. až 12.11.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatomartinský jarmark.

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 15.11.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí  z důvodu jeho opravy.  Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 3.4.2018 do 27.7.2018 bude částečně uzavřena silnice II/198, staničení km 0.000 - 4.900,  na trase Bochov –  Kozlov důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.4.2018 do 30.10.2018 bude úplně uzavřený provoz na silnici III/2206 v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 v obci Děpoltovice, na křižovatce silnic III/2204 a II/220 směr Nejdek, dále na křižovatce se silnicí II/220 a III/2206 směr Fojtov a zpět.

Od 29.6.2018 do 31.8.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2206 staničení  km 2.745 – 3.032 v obci Děpoltovice z důvodu provádění  vodovodu.  V úseku s dopravním omezením je doprava vedena v obou směrech.

Od  9.7.2018 do 29.7.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici II/207 staničení km 6.348 - 8.625 na trase Brložec – Lažany, v délce cca 781m z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci silnice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Dne 14.7.2018 od 08:00 do 23:00 hod. bude úplně uzavřen provoz na silnici  III/19824 na trase: konec ulice Tepelská a začátek ulice Nádražní v obci Bečov nad Teplou v celkové délce cca 50 m z důvodu pořádání akce „XV. Bečovské slavnosti“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikacích a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnice III/19824 ulice Tepelská a místní komunikace p.p.č. 3131/1, na ulici Školní, dále na ulici Nádražní a zpět.

Od  20.7.2018 od 17:00 hod. do 23.7.2018 16:00 hod. bude úplně uzavřen provoz na silnici III/2194 staničení km 4,500, v obci Nové Hamry, úsek železničního přejezdu P181 ž. km 24,331, z důvodu provádění stavebních prací na opravě železničního přejezdu. Současně se nařizuje obousměrná objížďka pro vozidla do 3,5 t po silnicích II. a III.třídy a místní komunikaci a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/2194 a III/2208 po silnici III/2208 dále po místní komunikaci v obci Nejdek na křižovatku místní komunikace a silnice III/21047 směr obec Nejdek na křižovatku silnic III/21047 a silnice II/220 dále na křižovatku silnic 21047 a 2194  směr obec Nové Hamry a zpět. Pro vozidla nad 3,5 t se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/2194 a III/2209 směr obec Horní Blatná, od křižovatky silnic III/2209 a II/221 na křižovatku silnic II/221 a III/22141 po silnici II/221 směr obec Pernink na křižovatku silnic II/221 a 21047 směr obec Nejdek na křižovatku silnic III/21047 a silnice II/220 dále na křižovatku silnic 21047 a 2194  směr obec Nové Hamry a zpět.

Dne 4.8.2018 od 10:00 do 12:00 hod. bude částečně uzavřen provoz na místní komunikaci v obci Karlovy Vary, ulice Třeboňská, na trase od výjezdu z volnočasového areálu Rolava po ulici Třeboňská k odbočce na cyklostezku směr Stará Role, z důvodu pořádání sportovní akce („Triatlonový závod KIWI – XTERA 2018“). Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 16.7.2018 do 31.7.2018 bude částečně uzavřena silnice II/226 staničení km 23.240 v obci Chyše, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.