Uzavírky a dopravní omezení ve městě a okolí

26.11.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 23. 11. 2018

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby koneční kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 16.7.2018 do 18.12.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice U Trati (úsek pod železničním mostem silnice U Trati a Fričova) v k. ú. Bohatice o délce cca 5 m. Důvodem je zajištění pracovního prostoru při provádění stavebních prací na rekonstrukci mostů na trati Chomutov – Cheb. Objízdná trasa je zajištěna dopravním opatřením.

Od 15.10.2018 do 15.12.2018 bude prováděna úprava místní komunikace části ulice Teplárenská v k.ú. Bohatice. Bude zde prováděna sanace komunikace o délce pohyblivého pracovního místa do 30 m. Dále bude prováděna oprava chodníku, komunikace a svodidla o délce pohyblivého pracovního místa do 20 m. Celková délka úseku je 130 m. Průjezd zachován jedním jízdním pruhem po celou dobu prováděných prací v předmětném úseku; zajištěno dopravním značením.

Od 15.10.2018 do 15.12.2018 bude prováděna úprava místní komunikace části ulice Konečná v k. ú. Rybáře. Bude zde prováděna oprava chodníku – zadního traktu objektů 901/17 a 902/19. Vchod do objektů zajištěn hlavním vchodem.

Od 1.11.2018 do 30.12.2018 bude prováděna úprava místní komunikace, vozovky a chodníků vč. obrub a rozšíření dešťové kanalizace v k. ú. Počerny místní komunikace od křižovatky s ul. p.p.č. 1375 k p.p.č. 189/4 za částečné uzavírky; pracovní úseky vždy do 30 m se zachováním průjezdu; zajištěno dopravním značením.

Od 19.11.2018 do 3.12.2018 budou prováděny stavební práce na místní komunikaci ulice Jabloňová p.p.č. 309/1 v k. ú. Rosnice z důvodu umístění kanalizační a vodovodní přípojky pro čtyři rodinné domy. Místní komunikace bude úplně uzavřena o délce cca 30 m. Objízdná trasa po přilehlých místních komunikacích o délce cca 122 m a je zajištěna dopravním opatření.

Od 26.11.2018 do 30.1.2019 bude umístěno lešení u objektu č.p. 373 v ulici Táborská – horní část souběžných vozovek a vzhledem k šíři vozovky bude tato část úplně uzavřena. Průjezd zajištěn dopravním značením po spodní souběžné vozovce.

 

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018  do 31.12.2019  je úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí (Doubský most) z důvodu jeho opravy. Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od  3.9.2018 do 31.12.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici II/207, v obci Brložec - Lažany, úsek 5 staničení km 6,350 – 7,060. Nařizuje se obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: pro vozidla do 3,5 t  : od křižovatky silnic II/207 a III/2072 směr Smilov – Komárov – Služetín na křižovatku silnic III/2072 a 1939 směr Vlkošov na křižovatku silnic III/1939 a III/2076 směr Prohoř - Štědrá a zpět a pro vozidla nad 3,5 t  : od křižovatky silnic II/207 a II/198  směr Toužim – Kojšovice – Kozlov – Teleč – Bochov na křižovatku silnic II/198 a I/6 na křižovatku silnic I/6 a II/205 směr Veselov – Žlutice na křižovatku silnic II/205 a II/193 dále na křižovatku silnic II/193 a II/207 směr Štědrá a zpět.

Od 20.9.2018 do 31.12.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2088 v obci Stanovice  z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje; v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.