Uzavírky a dopravní omezení v Karlových Varech a okolí

29.06.2018

Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení ve městě a okolí k 29.6. 2018

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 20.9.2017 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude uzavřena část místní komunikace v k. ú. Karlovy Vary, ulice Zámecký vrch – p.p.č. 1152, podél objektu č.p. 17/404, a to chodník a stezka pro pěší. Úplná uzavírka bude o délce cca 20 m, obchůzka je cca 75 m – průchod možný po vedlejším schodišti. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce chodníku a stezky pro pěší z důvodu havarijního stavu.

Od 13.11.2017 do 30.6.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Buchenwaldská. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku. Po celou dobu trvání uzavírky bude zajištěn bezpečný průchod pro chodce celým úsekem pod uzavírkou.

Od 25.6.2018 do 29.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Lipová – spojovací ulice mezi ul. Lipová a Karla Kučery. Bude zde prováděna oprava chodníku a povrchu ulice Lipová. Úsek o délce cca 50 m.

 Od 25.6.2018 do 29.7.2018 bude částečně uzavřena místní komunikace ulice Úvalská – úsek od p.p.č. 1010/32 za p.p.č. 1010/28 o délce cca 100 m. Bude zde prováděna oprava chodníku. Průjezd po celou dobu prováděných prací zajištěn dopravním značením.

Od 26.6.2018 do 31.8.2018 bude úplně uzavřena místní komunikace v Rosnicích – p.p.č. 124/14úsek o křižovatky s místní komunikací p.p.č. 304 ke křižovatce s místní komunikací p.p.č. 121/29 o délce cca 125 m. Bude zde prováděna úprava a rozšíření stávající místní komunikace.

Od 25.6.2018 do 30.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Švermova o délce cca 30 m – p.p.č. 473; v úseku jímky 2J026-2J027, kde je umístěn kompenzátor; změna dopravního režimu zajištěna dopravním značením.

Od 1.7.2018 do 31.7.2018 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Svatošská o délce cca 100 m; úsek za objektem č.p. 280 od křižovatky s ulicí Studentská. Přístup do objektů zajištěn. Bude zde prováděna rekonstrukce místní komunikace vč. obrub.

Dne  29.6.2018   v čase cca 16.45 h - 18.30 h bude postupně úplně uzavřen  provoz úseků místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu v obci Karlovy Vary z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího a závěrečného ceremoniálu při konání 53. MFF Karlovy Vary 2018.  Uzavírku jsou dotčeny místní komunikace navazující na uzavírané úseky místních komunikací.

 

Dne 29.6.2018 od 21.00 h do 30.6.2018 do 00.30 h bude úplně uzavřen provoz místní komunikace Zahradní v obci Karlovy Vary z důvodu konání koncertu na ploše před hotelem Thermal při zahájení 53. MFF Karlovy Vary 2018.

 

Ve dnech 10.7.2018 od 00.05 h do 04.00 h; dne 11.7.2018 od 00.05 h do 05.00 h bude úplně uzavřen  provoz na úseku místní komunikace I. P. Pavlova – za tunelem u parčíku zahotelem Thermal v obci Karlovy Vary pro potřeby konání 53. MFF Karlovy Vary

Dne  7.7.2018   v čase cca 16.45 h - 18.30 h budoe  postupně úplně uzavřen  provoz úseků místních komunikací křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu v obci Karlovy Vary z důvodu průjezdu slavnostní kolony v rámci otevíracího a závěrečného ceremoniálu při konání 53. MFF Karlovy Vary 2018.  Uzavírku jsou dotčeny místní komunikace navazující na uzavírané úseky místních komunikací.

 

Ve dnech 27. až 28.9.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatováclavský  jarmark.

Ve dnech 11. až 12.11.2018 se v ul. Zeyerově (v části pěší zóny od hotelu Ambassador směrem k ul. Varšavské) a v ul. T.G.Masaryka (v části od hotelu Ambassador směrem ke křížení s ul. Bulharskou) uskuteční Svatomartinský jarmark.


 

SILNICE I. třídy

Od 25.4.2018 do 15.11.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnici I/20 v úseku mostu ev. č. 20-001 v Karlových Varech – Doubí  z důvodu jeho opravy.  Obousměrná objížďka je nařízena následovně: od Plzně pro osobní i nákladní dopravu – ulicemi Studentská, Plzeňská, Západní, Plynárenská.  Od Chebu vozidla nad 3,5 t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská. Od Prahy I. pro osobní i nákladní dopravu – silnice I/6, ulicemi Dolní Kamenná, Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská. Od Prahy II. vozidla nad 3,5t – silnice I/6, ulicemi Plynárenská, Západní, Plzeňská, Studentská; vozidla do 3,5 t – ulicemi Chebská, Kpt. Jaroše, Plzeňská, Studentská.


 

SILNICE II. a III. třídy

Od 30.5.2018 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 3.4.2018 do 27.7.2018 bude částečně uzavřena silnice II/198, staničení km 0.000 - 4.900,  na trase Bochov –  Kozlov důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 16.4.2018 do 30.6.2018 bude úplně uzavřen provoz na silnic II/198 staničení km 10.00 - 12.41 na trase Kojšovice – Toužim, důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic II/198 a I/20 směr Bečov nad Teplou, dále na křižovatku silnic I/20 a II/208 směr Bochov, na křižovatku silnic II/208 a I/6 směr Praha, na křižovatku silnic I/6 a II/198 směr Toužim a zpět.

Od 19.4.2018 do 30.10.2018 bude úplně uzavřený provoz na silnici III/2206 v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III.třídy a stanovuje se její trasa: - od křižovatky silnic III/2206 a III/2204 v obci Děpoltovice, na křižovatce silnic III/2204 a II/220 směr Nejdek, dále na křižovatce se silnicí II/220 a III/2206 směr Fojtov a zpět.

Od 30.4.2018 do 29.6.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2206 staničení  km 2.745 – 3.032 v obci Děpoltovice z důvodu provádění  vodovodu.  V úseku s dopravním omezením je doprava vedena v obou směrech.

Od 1.5.2018 do 30.6.2018 bude úplná uzavírka provozu na silnici III/22124 v obci Kyselka – Radošov z důvodu opravy havarijního stavu mostu přes řeku Ohři. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a její trasa je stanovena následovně: od křižovatky silnic III/22124 a 22127 směr Kyselka a dále po silnici II/222 ke křižovatce silnic II/222 a III/22214 směr Pulovice ke křižovatce silnic III/22214 a 22124 a dále směr Radošov a zpět.

Od  2.5.2018 do 29.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 164 v km 15,759 na pozemní komunikaci na p.p.č. 1172/3, k.ú. Suchá u Nejdku v obci Nejdek, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od 2.5.2018 do 29.6.2018 bude úplně uzavřen provoz v úseku železničního přejezdu P 160 v km 14,212 pozemní komunikace na p.p.č. 1416/1 a 1622, k.ú. Nová Role v obci Nová Role, z důvodu provádění stavebních prací. Dopravně inženýrské opatření je bez objízdné trasy.

Od 1.7.2018 do 9.7.2018  bude úplná uzavírka provozu na  silnici II/198 staničení km 10.000 - 12.417 na trase Kojšovice - Toužim z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích I., II. a III.třídy a stanovuje se její trasa:  od křižovatky silnic II/198 a I/20 směr Bečov nad Teplou, dále na křižovatku silnic I/20 a II/208 směr Bochov, na křižovatku silnic II/208 a I/6 směr Praha, na křižovatku silnic I/6 a II/198 směr Toužim a zpět.

Od 29.6.2018 do 31.8.2018 bude částečná uzavírka provozu na silnici III/2206 staničení  km 2.745 – 3.032 v obci Děpoltovice z důvodu provádění  vodovodu.  V úseku s dopravním omezením je doprava vedena v obou směrech.

Od  9.7.2018 do 29.7.2018  bude částečná uzavírka provozu na  silnici II/207 staničení km 6.348 - 8.625 na trase Brložec – Lažany, v délce cca 781m z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „II/207 Modernizace silnice Smilov – Lažany, úsek 3. a 5.“ Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.