Dvořákův Karlovarský podzim 2021

Už tento víkend startuje Dvořákův karlovarský podzim

Karlovarský symfonický orchestr vstupuje do 187. sezony tradičně festivalem Dvořákův karlovarský podzim. 

Sady, sál, pomník, pěvecká soutěž, základní umělecká škola, hotel nebo ulice nesou v Karlových Varech jméno nejslavnějšího českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Ten se v našem lázeňském městě nesmazatelně zapsal zejména uvedením kontinentální premiéry Novosvětské symfonie, kterou orchestr provedl pod taktovkou Augusta Labitzkého. 

Odkaz hudebního génia připomíná KSO jedním z nejstarších evropských hudebních festivalů Dvořákův karlovarský podzim. Letošní již 63. ročník bude zahájen tento víkend. 

 • V husitském kostele sv. Petra a Pavla zazní například Dvořákovy Biblické písně v podání pěvce Gustava Beláčka s doprovodem varhaníka Wacława Golonky v sobotu 18. září od 16.00.
   
 • Již zmíněnou Symfonii č. 9 e moll „Z Nového světa“ uvede orchestr pod vedením hlavního hostujícího dirigenta KSO Jiřího Štrunce mezi sloupy zrekonstruované Mlýnské kolonády v neděli 19. září od 15.00 a uzavře tak letošní kolonádní sezonu. 
   
 • V dalších dnech se mohou posluchači těšit ještě na koncert 24. září v Grandhotelu Ambassador, na kterém kromě Dvořákových skladeb zazní premiéra klavírního koncertu karlovarského hudebníka, skladatele a pedagoga Karla Šimandla.
   
 • V Galerii umění se 26. září představí publiku Trio Incendio, které založili v roce 2016 studenti pražské HAMU a od té doby se stali držiteli mnoha mezinárodních hudebních cen.
   
 • Vrcholem festivalu bude uvedení slavné kantáty Carmina Burana německého skladatele Carla Orffa, která se stane součástí programu koncertu 30. září v Grandhotelu Pupp. Tento koncert KSO uvádí k významnému jubileu dirigentky Miriam Němcové, která bude koncert řídit. 

Podrobnosti, vstupenky a další informace na www.kso.cz