Upozornění pro podnikatele – změny v oblasti cestovního ruchu

29.06.2018

Dne 1.7.2018 nabývá účinnosti novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dochází též ke změně živnostenského zákona. Stávající koncesovaná živnost „Provozování cestovní kanceláře“ se mění na „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů, - zprostředkování spojených cestovních služeb“.

Podnikatelé, kteří vlastní živnostenské oprávnění pro koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“, případně volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ – obor č. 71 – Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu, a budou podnikat v oblasti zprostředkování spojených cestovních služeb, musí živnostenskému úřadu do 1.8.2018 oznámit změnu koncese nebo o novou koncesi požádat. Úkony jsou v tomto přechodném období osvobozeny od správního poplatku.

Provozovatelům cestovních kanceláří, kteří o změnu koncese nepožádají, provede živnostenský úřad v živnostenském rejstříku automaticky změnu předmětu podnikání na „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“ ve lhůtě do 1.9.2018.

Dotazy k uvedené problematice zodpoví pracovníci registračního oddělení živnostenského úřadu na telefonních číslech: 353 152 691, 693, 694, 695, 696, 702.