výpadek zimní údržby

Údržba většiny chodníků ve městě selhala. Pochybení je na straně smluvního partnera města

V uplynulých dnech došlo k výpadku zimní údržby města, konkrétně v ošetřování převážné většiny chodníků a stezek a odklízení čerstvě napadaného sněhu. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která má jako smluvní partner na starosti převážnou většinu komunikací a prostranství v Karlových Varech, své povinnosti nedodržela, když zajistila jen sjízdnost komunikací a ošetřila pouze část chodníků. 

„Na straně našeho smluvního partnera došlo k podcenění situace a nedostatečnému personálnímu zajištění pro nezbytné odklízení napadaného sněhu. Výsledkem je fakt, že byly ošetřeny jen některé chodníky v centru města, ovšem v okolních čtvrtích, ale také na mnoha místech v lázeňském území jako například v ulicích Krále Jiřího nebo Sadová, neproběhla údržba vůbec. Pracovníci společnosti AVE CZ odpadové hospodářství měli o víkendu v maximálním možném nasazení pokračovat v odstraňování neschůdnosti chodníků, místo toho ale pouze dočišťovali některé autobusové zastávky a přechody pro chodce. Firma naši oprávněnou kritiku přijala a deklarovala postihy pro odpovědné zaměstnance. Od pondělí již nasadila na chodníky maximum pracovníků, kteří i v průběhu dnešního dne  dočišťují chodníky a další komunikace pro pěší,“ uvádí radní města Petr Bursík a dodává: „Obyvatelům města a všem, kterým pochybení pracovníků zimní údržby zkomplikovalo pohyb po městě, se omlouváme, byť jde o selhání na straně našeho dodavatele. Věřím, že podobná situace již nenastane.“

Je třeba doplnit, že bez problémů schůdné a řádné ošetřené byly chodníky, na kterých zimní údržbu provádí městská organizace Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, tedy chodníky a stezky ve Staré Roli a na sídlištích Čankovská a na Růžovém vrchu.