Parkoviště K + R

U školy v Tuhnicích byla vytvořena parkovací stání K+R

Nové dopravní značení upravuje režim parkování u ZŠ Poštovní v Tuhnicích. Přilehlé parkoviště a další místa na komunikaci v Šumavské ulici fungují v době před začátkem vyučování v režimu K + R (Kiss and Ride, polib a jeď). Slouží tedy pro krátkodobé zastavení a bezpečnému vystoupení, případně nastoupení osob.

Úprava režimu parkování navazuje na dříve provedená dopravně bezpečnostní opatření v těsné blízkosti školy. Smyslem je eliminovat nebezpeční plynoucí z nerespektování dopravních předpisů, parkování a otáčení vozidel v křižovatce a ohrožování bezpečného pohybu zejména dětí. Hranice křižovatky zvýrazňují sloupky, na výjezdu z parkoviště byl zřízen zpomalovací pás, na místě zrušeného stanoviště nádob na separaci byl vybudován chodník.