Odhalení pamětní desky Wilhelma Hagera

Tuhničtí patrioti vypátrali slavného rodáka

Malíř a sochař Wilhelm Hager je karlovarský rodák. Zjistili to tuhničtí patrioti, kteří postupně zdokumentovali celý život uznávaného umělce a iniciovali vznik pamětní desky. Ta byla o víkendu slavnostně odhalena na domě s adresou Plzeňská 7, která je Hagerovým místem narození.

„Chtěla bych moc poděkovat za nadšení a všechny kroky, které vedly až k dnešnímu odhalení pamětní desky. Spolek Žijeme Tuhnice a zejména Jindřich Holý a Ladislav Helsner odvedli obrovský kus práce,“ řekla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, která byla osobně slavnostnímu odhalení pamětní desky přítomna.

Spolu s účastníky akce si přitom vyslechla zajímavý životní příběh umělce, který vystudoval karlovarskou keramickou školu a jehož život nebyl vůbec jednoduchý. V zahraničí je Wilhelm Hager známým umělcem a například v nedalekém Marktredwitzu byla jeho dílu věnována rozsáhlá výstava. Právě po její návštěvě vznikl nápad zmapovat podrobněji život Wilhelma Hagera z pohledu Karlových Varů. Tuhničtí patrioti se spojili s dětmi umělce žijícími v zahraničí a postupně poskládali příběh, který má vazbu na lázeňské město.

„Po studiu na keramické škole chtěl Hager pokračovat ve studiu umění. To mu ale nebylo přáno. Musel totiž do války, kde byl v uniformě Wehrmachtu těžce raněn před Stalingradem. Následně se dostal na léčení do Milána, kde mohl obdivovat umění v tamních galeriích. Na konci války se jako invalida vrátil do Karlových Varů. Tady pochoval svoji matku, ale letecké bomby zničily jeho rodný dům. Karlovy Vary proto opustil a natrvalo se usadil v německém Illingenu, kde až do roku 2006 žil jako uznávaný umělec. Wilhelma Hegera si tak připomínáme nejen jako umělce, ale také jako našeho spoluobčana, kterému nebylo dáno ve svém rodném městě zůstat,“ dodala primátorka Karlových Varů.