foto

Tříkrálová sbírka přinesla rekord

Jubilejní 20. Tříkrálová sbírka vynesla v Karlových Varech a okolí rekordní částku. V kasičkách koledníků se nashromáždilo celkem 269 924 korun. Podobně jako v loňském roce bude výtěžek použit na úhradu části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou ve Staré Roli.