Tříkrálová sbírka 2020

02.01.2020

Tradiční Tříkrálová sbírka startuje v Karlových Varech v pondělí 6. ledna. Než se skupinky koledníků vydají do ulic města, čeká je obvyklé požehnání, které je součástí slavnostního zahajovacího ceremoniálu.

V 10 hodin vyjde průvod královské družiny od budovy magistrátu města směrem k hlavní poště na třídě TGM, kde program pokračuje hudebním vystoupením a požehnáním koledníkům. Stejně jako v loňském roce bude výtěžek ze sbírky v Karlových Varech a okolí využit na úhradu části nákladů spojených s provozem Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

Do sbírky je možné přispět formou peněžního daru přímo do kasiček koledníků nebo prostřednictvím dárcovských SMS.

Tříkrálovou sbírku v Karlových Varech a okolních obcích organizuje Farní charita Karlovy Vary. Více na http://www.kv.charita.cz/.