foto

Tříkrálová sbírka 2018

V prvních lednových dnech roku 2018 se v Karlových Varech, podobně jako v celé republice, uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí do ulic ve středu 3. ledna a koledovat budou až do 10. ledna.

Sbírka odstartuje ve středu 3. ledna 2018 v 10 hodin průvodem královské družiny od budovy magistrátu města v Moskevské ulici, slavnostní zahájení je na programu o 15 minut později před hlavní poštou na třídě TGM.

Tříkrálovou sbírku v Karlových Varech a okolí organizuje Farní charita Karlovy Vary. Výtěžek bude stejně jako v loňském roce použit na vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

Do sbírky je možné přispět přímým finančním darem do kasiček koledníků v průběhu celého týdne nebo prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777.

Více na http://www.kv.charita.cz/

Chcete se aktivně zapojit a stát se koledníkem? Přihlásit se můžete u pracovnice Farní charity Karlovy Vary Dity Matoušové, tel: 731 433 030, 731 433 036