Tři hodiny trvala první část diagnostiky Chebského mostu

04.07.2019

Od devíti hodin do poledne zabrala část Chebského mostu speciální mostní souprava. Od ředitelství silnic a dálnic si ji pronajala společnost Pontex, která pro město Karlovy Vary provádí diagnostický průzkum stavu Chebského mostu. 

"Dnes jsme odebrali desítky vzorků. Zjistíme z nich například, do kterých částí mostu vniká sůl, jestli a případně jaké degradační procesy se dějí v jednotlivých částech mostu. To pro nás bude podkladem pro další průzkumné práce, budeme vědět, na které vrstvy a části stavby a na která místa se zaměřit podrobněji. Výhoda této mostní soupravy je v tom, že můžeme poměrně rychle prohlédnout celý most, aniž bychom kvůli tomu museli třeba stavět lešení," uvedl Tomáš Míčka, vedoucí skupiny diagnostiky společnosti Pontex. 

Dopravu na Chebském mostě řídila po dobu prací Policie České republiky. Město děkuje všem řidičům za pochopení. 

Diagnostici se vrátí s touto soupravou ještě jednou, v září. Poté budou pracovat už přímo na mostě a pod ním, na řadu přijdou i sondy a vývrty. Město by mělo znát výsledky diagnostiky do ledna příštího roku. Firma má městu dodat nejen rozbory, ale též opatřit nezbytné podklady pro rozhodnutí o nejlepší variantě dalšího postupu a pro budoucí projekční práce, posoudit provozní spolehlivost mostu, provést výpočet zatížitelnosti, technicky a ekonomicky zhodnotit možné varianty řešení stavu mostu.

"Velice dobře si uvědomujeme, že je most nemovitou kulturní památkou. Všechny fáze naší práce proto zároveň projednáváme s památkáři, a to už právě od odběru vzorků," doplňuje Tomáš Míčka.

Zakázku na diagnostiku Chebského mostu město zadávalo opakovaně - do prvního výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč. Město proto nabídlo delší lhůty pro provedení. "Je to vysoce odborná práce, lidí a firem, které ji dokážou provést, je omezený počet. Proto jsme termíny prodloužili a věříme, že se najde zájemce, který je bude schopen přijmout," konstatoval tehdy náměstek primátory Petr Bursík. 

Uchazeči se v druhém kole přihlásili dva, nejnižší cenu ve výši 1,6 milionu korun bez DPH nabídla právě společnost Pontex spol. s r.o.