foto

Třešňovku u Pražské silnice spásají ovce

Do ovocného sadu u Pražské silnice vypustily Lázeňské lesy Karlovy Vary 20 ovcí, které budou spásat trávu. Dříve zde byla tráva celoplošně sekána, shrabána a odvážena do kompostárny. Pastva tedy bude ekonomičtější, a hlavně přírodě bližší variantou údržby vzácného porostu. Pohled na pasoucí se ovce navíc bude zajímavým zpestřením pro cestující přijíždějící do Karlových Varů.

Sad třešní a višní o rozloze 2,2 ha u Pražské silnice je svým zastoupením ovocných dřevin v Karlovarském kraji unikátní. Roste zde 190 stromů. Dvě třetiny z nich byly vysazeny pravděpodobně před druhou světovou válkou. Najdeme tu několik desítek starých odrůd. Mezi nejvzácnější patří Lyonská raná třešeň, žlutoplodá třešeň Droganova, měkkoplodé odrůdy Kaštánka a Růžovka. Mezi ovocnářské klenoty patří také pěstované odrůdy višní Amarelka královská, Královna Hortenzie nebo Sladkovišeň raná.

Dvě bahnice a 18 jehňat zapůjčil na letní pastvu soukromý zemědělec. Napájení ovcí je zajištěno z nádrží. O doplnění vody se v rámci vzájemné spolupráce stará Správa lázeňských parků. V případě nepříznivého počasí najdou zvířata kryt v propustku pod starou Pražskou silnicí a na zimu se vrátí ke svému chovateli. Pokud nebude 20 ovcí stačit na vypásání sadu, bude jejich počet navýšen o dalších 10.

Bezpečí zvířat zajišťuje 450 metrů dlouhá zeď podél silnice, kterou doplní dalších 150 metrů oplocení z dřevěných kůlů a lesnického pletiva.

„I když je sad oplocený, bude nadále přístupný pro všechny obyvatele, kteří mají zájem ochutnat směsici starých odrůd. Je však důležité dodržet zákaz vstupu psů a pořádně zavírat vstupy do sadu, aby nedošlo k ohrožení ovcí,“ upozorňuje ředitel LLKV Stanislav Dvořák.

Pro Lázeňské lesy Karlovy Vary, které mají sad ve své správě, znamená pastva úsporu nákladů za sečení trávy. Navíc tím zajistí ekologický a šetrný způsob hospodaření, který je v souladu s jedinečností starého porostu.