tašky na třídění odpadu

Tašky na třídění odpadu již nejsou dostupné

Sady tašek, které karlovarským domácnostem usnadňují separaci a skladování papíru, skla, plastů a kovových obalů, již byly rozebrány. Město v červenci nakoupilo tisíc sad tašek ve dvou velikostech a pro zájemce z řad obyvatel města byly k dispozici zdarma. Celý náklad již byl rozebrán a tašky v současné době již nejsou dostupné. Děkujeme za pochopení.