svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu zahájíme na Velikonoční pondělí

Se začátkem dubna začíná v Karlových Varech sezóna svozu bioodpadu. Tříděním biologicky rozložitelného odpadu a jeho odhazováním do speciálních nádob je možné ušetřit místo v popelnicích na komunální odpad a tedy i náklady na svoz. Vývoz speciálních nádob na rozložitelné složky odpadu je pro občany města zdarma. 

Žádosti o zapůjčení „biopopelnic“ na nové adresy je možné podávat do konce dubna prostřednictvím referentky odboru technického Kamily Brožíčkové Lepíkové (tel. 353 151 213, email: k [emailtecka] brozickovaatmmkv [emailtecka] cz (k[dot]brozickova[at]mmkv[dot]cz)).

Svoz bioodpadu bude probíhat od 1. dubna do konce listopadu. Harmonogram je nastaven podobně jako v předchozích letech.

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU

Pondělí

  • Stará Role (kromě ul. M. Rovenské, K Lukám), Počerny, Rosnice, Čankov

Úterý 

  • Zlatý kopeček + ulice M. Rovenské, K Lukám, ak. Běhounka, Počernická, Doubí + ulice Plzeňská a Pod Lesem, Bohatice, Dvory, Rybáře + Růžový vrch, Drahovice (pouze ul. Kvapilova a Ondříčkova), ulice se ztíženou průjezdností (Nebozízek, Libušina, Petřín, Raisova, Tyršova, Fügnerova, Scheinerova)

Středa

  • Drahovice, ulice Na Vyhlídce, Hůrky, Olšová Vrata, Tuhnice, Cihelny, obchodně správní centrum

Čtvrtek 

  • Sedlec, Tašovice


Do bioodpadu patří: · tráva a plevel · listí (bez smetků z ulice) · dřevní štěpka z větví stromů a keřů · spadané ovoce · kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.) · sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky · skořápky od vajec · neznečištěná zemina (bez květináčů) · pokojové rostliny · květináče z lepenky a rašeliny 

Do bioodpadu nepatří: · zbytky jídel (tzv. gastroodpad) · jedlé oleje · maso, kosti, kůže · uhelný popel, uliční smetky, kameny · uhynulá zvířata · exkrementy masožravých zvířat · kočkolit · znečištěné piliny · pytlíky z vysavače, oharky · všechny další biologicky nerozložitelné odpady