Svoz bioodpadu pokračuje

05.11.2018

Svoz bioodpadu na území města skončí až na konci listopadu. Hnědé nádoby jsou i nadále vyváženy dle běžného harmonogramu.

S posledním svozem na konci měsíce budou všechny popelnice a kontejnery na bioodpad ze stanovišť stahovány. V příštím roce bude jejich distribuci a svoz zajišťovat městská organizace Správa lázeňských parků. Nádoby budou automaticky rozmisťovány na stejná stanoviště jako v letošním roce, případné žádosti o přistavení biopopelnice na nové místo bude vyřizovat odbor technický magistrátu města.