Svoz bioodpadu končí. Začne opět v dubnu

26.11.2019

V průběhu posledního listopadového týdne je v Karlových Varech postupně ukončován svoz bioodpadu. Speciální nádoby na biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad budou vyváženy opět od dubna 2020.

Kontejnery o objemu 1 100 litrů budou ze stanovišť odvezeny, malé stodvacetilitrové popelnice domácnostem zůstávají. Prosím obyvatele města, aby tyto nádoby uskladnili a na stanoviště umístili opět v prvním dubnovém týdnu, kdy bude bezplatná služba obnovena. (Případné změny ve svozu v roce 2020 s předstihem zveřejníme.)

V zimním období (od 1. prosince do 31. března) je možné přebytečný bioodpad zdarma ukládat na kompostárně v Žižkově ulici ve Staré Roli.

Zhruba šest stovek domácností v Karlových Varech využívá k likvidaci bioodpadu kompostéry, které město pořídilo díky dotacím z Operačního programu životní prostředí 2014-2020. Tyto kompostéry mají obyvatelé města v bezplatné výpůjčce celoročně, a to do konce roku 2023, kdy je získají do svého vlastnictví.