foto

Svoz bioodpadu končí na konci listopadu

Vývoz nádob na bioodpad bude ukončen na konci listopadu. Velké kontejnery budou následně ze stanovišť stahovány, malé nádoby si uživatelé mohou ponechat a uskladnit. Svoz bioodpadu bude opět zahájen v jarních měsících příštího roku.

V průběhu zimního období, stejně jako po celý rok, bude možné biologicky rozložitelné složky odpadu bezplatně odkládat v kompostárně Správy lázeňských parků v Žižkově ulici ve Staré Roli nebo na sběrném místě na Chebské ulici ve Dvorech (každý den od 8 do 18 hodin).