Staniční část Horního nádraží je hotová

04.06.2019

Horní nádraží v Karlových Varech získalo moderní podobu, která odpovídá jeho významu lázeňského centra i krajského města. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostně ukončila celkovou přestavbu stanice. Cestujícím slouží už od roku 2017 nová výpravní budova, k níž přibyly nástupiště, nový podchod a výtahy. Úpravami prošly železniční svršek a spodek, trakční vedení i zabezpečovací zařízení. V kontrastu s novou výpravní budovou a moderními a komfortně dostupnými nástupišti vyniká část historického litinového přístřešku z konce 19. století na prvním nástupišti.

V návaznosti na dokončenou modernizaci prováděnou SŽDC mohlo město zahájit rekonstrukci přednádražního prostoru. Plochu s novými zastřešenými nástupišti pro autobusy a parkovištěm i zrekonstruované příjezdové komunikace budou moci cestující využívat v průběhu prázdnin. Rekonstrukce sice omezuje přístup k výpravní budově, ale na nádraží se dostanete z obou stran objektu a můžete využít i bezbariérový přístup po chodníku nebo výtahem, který je součástí nově vybudované lávky na Růžový vrch.