Správa lázeňských parků vysazuje zeleň a slaví advent

25.11.2017

Česko-bavorská výsadba zeleně a Advent na sv. Linhartu 

Správa lázeňských parků, p. o. je nositelem přeshraničního projektu „Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň 2“. Bavorským partnerem je Der Förderverein Botanischer Garten und Theresienstein Hof e.V. Ředitel Správy lázeňských parků, p. o. Ing. Miroslav Kučera vyzdvihl, že právě díky této spolupráci proběhla v sobotu dne 25. listopadu 2017 prezentace metod péče o zeleň (např. ukázky odborného provádění řezů v korunách stromů, kácení, štěpkování, apod.), vč. společného sázení nové zeleně v parku u horního nádraží. Docházelo ke sdílení zkušeností mezi odborníky i laickou veřejností. V odpoledních hodinách se uskutečnila adventní akce v areálu sv. Linhart. Přítomní si tak mohli v rámci projektu vyzkoušet např. tvorbu adventních věnců, které pak posvětil P. Romuald Štěpán Rob z farnosti Rybáře. Akce byla realizována za podpory z  Dispozičního fondu Euregia Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020. Akci doprovázela družebná a velice pozitivní atmosféra. Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o. uspořádaly další ročník soutěže o nejlepší svařené víno. Vítězem se stal tým „Santice z majetku“, na druhém místě se umístily „Čarodky“ a na třetím „Životňáci“. Ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o. Ing. Evžen Krejčí a náměstek primátora pan Čestmír Bruštík přítomným poděkovali za účast a popřáli hezké prožití blížících se Vánoc. Přes nepříznivé deštivé počasí se akce vydařila a všichni se již letos těší na další ročník.

 

Mgr. Richard Štěpánovský
Projektový manažer