Správa lázeňských parků rozvíjí česko-bavorskou spolupráci

28.07.2017

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace města Karlovy Vary, realizovala řadu česko-bavorských projektů s Městem Hof. Díky dlouholetým přátelským vztahům byli zástupci této organizace pozváni k česko-bavorskému setkání u příležitosti rybářských závodů, jež organizoval spolek Angelsportverein Hof e. V. 

Málo kdo to ví, ale Správa lázeňských parků, p. o. spravuje i vodní plochy (např. jezírko Versailles, vodní plochy kolem meandru řeky Ohře, apod.). Čeští zástupci se v čele s ředitelem panem Ing. Miroslavem Kučerou v Hofu zúčastnili rybářských závodů, sdíleli zkušenosti o struktuře členění rybářských revírů, o péči o vodní plochy a diskutovali možnou přeshraniční spolupráci i v těchto oblastech.

Pro českou stranu byly netradiční a inspirativní i hofské tradice v oblasti oceňování každoročního „krále rybolovu“ či gastronomické tradice související s regionálními specialitami.

Mgr. Richard Štěpánovský