Soutěž o nejkrásnější sídlištní zahrádku

Soutěž o nejkrásnější sídlištní zahrádku

 

Město je takové, jaké si ho udělají občané, jak se o něj starají a pečují, proto vyhlašujeme následující soutěž.

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace vyhlašuje soutěž o nejkrásnější zahradní výzdobu kolem obytných domů, panelových domů a na sídlištích, ale i v ostatních ulicích.

Termín pro podávání přihlášek je 10. května 2021 až 30. června 2021. 

 

Logo SLP

 

Podmínky a pravidla soutěže


1. Pořadatelem soutěže “NEJKRÁSNĚJŠÍ SÍDLIŠTNÍ ZAHRÁDKA“ (dále jen “soutěž”) je Správa lázeňských parků Karlovy Vary, příspěvková organizace (dále jen “pořadatel”).

2. Soutěž probíhá v období od 10. 5. 2021 do 30. 6. 2021 včetně.

3. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále “účastník”). Účastníkem se stává ten, kdo v souladu s těmito podmínkami a pravidly v době konání soutěže vytvoří fotografii a zašle ji na níže uvedený e-mail včetně souhlasu s jejím zveřejněním.

4. Účastník soutěže může soutěžit  max. s 2 fotografiemi, v případě zaslání více fotografií budou uznány první dvě vložené fotografie. Do soutěže se může účastník zapojit pouze s jednou předzahrádkou.

5. Výherce bude po skončení soutěže informován formou e-mailu nebo telefonicky nejpozději do 31. 07. 2021. Výhra bude předána v sídle pořadatele. V případě, že si výherce nepřevezme výhru do 14 dní od oznámení prostřednictvím e-mailu/telefonu, propadá výhra ve prospěch pořadatele.

6. Na poskytnutí výhry se nevztahuje právní nárok a hodnotu výhry nelze vyplatit v penězích. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit.

7. Přihlášku do soutěže je zapotřebí odeslat elektronicky na email: soutez@karlovyvary.cz

8. Pro splnění podmínek musí být vyfotografovaná výzdoba viditelná z veřejného prostranství.

9. Soutěžící může přihlásit do soutěže zahrádku, předzahrádku či záhonek umístění kolem obytného domu, panelového domu, na sídlišti či v jiné ulici, a to na území statutárního města Karlovy Vary (vč. Čankova, Počeren, Cihelen), kterou sám vytvořil nebo se podílel na úpravě zahrádky/předzahrádky.

10. Do soutěže budou zařazeny pouze ty fotografie, jejichž obsah nebude v rozporu s dobrými mravy (posoudí pořadatel).

11. Účastí v soutěži dává každý účastník pořadateli v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 GDPR, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení, telefonní kontakt, e-mail za účelem předání ceny a v rozsahu jméno a příjmení za účelem uvedení u zveřejněné fotografie. Zasláním soutěžní fotografie účastník soutěže prohlašuje, že souhlasí s těmito podmínkami a pravidly soutěže, že zahradní výzdobu vytvořil osobně nebo se podílel na její tvorbě, a že má neomezená práva poskytovat zaslanou fotografii do soutěže dalším osobám a práva jejího užití v neomezeném rozsahu, a že osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím v následujícím rozsahu:
a) Webové stránky: www.mmkv.cz, www.karlovyvary.cz, www.slpkv.cz,
b) Facebookové stránky: Magistrát města Karlovy Vary, Karlovy Vary CZ, Správa lázeňských parků Karlovy Vary,
c) Měsíčník města  - Karlovarské radniční listy.

12. Pravidla soutěže jsou platná a účinná od 1. 5. 2021.

 

Přihláška musí obsahovat

1. Jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail,

2. přesné určení místa zahradní výzdoby (minimálně část města, PSČ, ulice vč. čísla popisného),

3. fotodokumentaci - max. 2 fotografie, fotografie ve vyšší kvalitě zasílejte formou úložiště (úschovna, Google disk, wetransfer aj.),

4. souhlas s uveřejněním fotografie a jména a příjmení účastníka/účastníků soutěže.

 

Vítězná cena

Tým pořadatele vybere po 30. 6. 2021 ze zaslaných fotografií 1., 2. a 3. místo. Vyhlášení vítězů proběhne na facebooku, v Karlovarských radničních listech a prostřednictvím e-mailu nejpozději v srpnu 2021. Vítěze čekají hodnotné věcné dary, které budou moci výherci opět využít pro svoji zahrádku.