Skalní masiv u galerie

Skalní masiv v Mariánskolázeňské ulici pokryla síť. V místě je opět možné parkovat

Město Karlovy Vary dokončilo sanaci masivu v Mariánskolázeňské ulici. Skalní stěna v lokalitě naproti galerii umění byla očištěna a pokryta ochrannými sítěmi. Sanační práce proběhly ve dvou etapách, náklady činily zhruba 4,5 mil. Kč. Omezení parkování a pohybu po přilehlém chodníku skončilo.

„V květnu loňského roku jsme skálu, která vykazovala známky narušení, podrobili důkladné rekognoskaci. Odborníci vytipovali 25 potencionálně nebezpečných objektů, v některých blocích našli výrazné pukliny. U mnohých reálně hrozilo jejich utržení a pád. Museli jsme tedy jednat velmi rychle a jiná varianta než odstranění nebezpečných kamenů a obalení skály do ochranných sítí v podstatě nepřicházela v úvahu,“ vysvětluje radní Petr Bursík důvod dopravního omezení a rozsáhlých sanačních prací na skále. Ta musela být důkladně očištěna a zbavena náletové zeleně a četných kořenů. Bylo potřeba rovněž odvalit velké množství balvanů. „Mnohé kameny se vlivem povětrnostních podmínek během podzimu a zimy uvolňovaly samovolně tím, jak do puklin pronikala voda, která zde zamrzala. Obrazně řečeno za nás trhací práce částečně odvedla i příroda sama,“ dodává Petr Bursík. 

Skála na jižním svahu pod Imperialem je nově plošně pokryta sítěmi o ploše 1 500 m2, bylo nutno vyvrtat 916 metrů pro jejich kotvy. Z obou skalních výchozů byly odstraněny desítky metrů krychlových nestabilního materiálu, některé odstraňované bloky vážily i více než dvě tuny.

Zhotovitelem sanačních prací byla na základě veřejné zakázky společnost ROCKNET s.r.o. Náklady činily 4,454 mil. Kč vč. DPH.