foto

Sídliště Fibichova - Janáčkova prošlo proměnou

Projekt revitalizace byl spolufinancován z Integrovaného operačního programu.

Realizace projektu „Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova“  probíhala od března do listopadu roku 2015, zhotovitelem stavebních prací byla společnost VIDEST s.r.o. Karlovy Vary, zhotovitelem přípravných a pěstebních prací a sadových úprav byla Správa lázeňských parků p.o.

Celkové náklady včetně sadových úprav a stavebních prací dle dodatečných požadavků obyvatel lokality činily zhruba 12,1 mil. Kč vč. DPH, dotace z fondů EU činí 9,7 mil. Kč.

V rámci revitalizace byly v lokalitě Fibichova – Janáčkova rozšířeny stávající komunikace, bylo vytvořeno nové místo pro přecházení, proběhla stavební úprava křižovatky obou ulic, přibyla parkovací stání, stávající chodníky byly zrekonstruovány, přibyly nové chodníky a pěšiny.

V celé lokalitě byl výrazně navýšen počet parkovacích stání, přibyla stání pro invalidy, bylo vytvořeno 5 stání v režimu krátkodobého parkování pro návštěvníky mateřské školy.

V celé lokalitě bylo vytvořeno celkem 161 parkovacích stání (152 + 9 pro invalidy), což je o 17 míst více oproti stavu před revitalizací.

Pro pěší byly vytvořeny nové spojovací chodníky mezi bloky domů nebo k hřišti. Budování nových chodníků a pěšin a opravy stávajících chodníků probíhalo částečně po konzultaci s obyvateli lokality.

V rámci sadových úprav byly obnoveny stávající zelené plochy a vytvořeny nové. V lokalitě bylo vysázeno přes 1 250 keřů a 103 solitérních i alejových stromů. Na přání obyvatel byl vybudován protihlukový val podél komunikace. V lokalitě byly rozmístěny nové prvky sídlištního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojan na kola). V Janáčkově ulici vzniklo nové víceúčelové hřiště, jehož součástí je sestava pro tzv. Street Workout, což je venkovní sportovní aktivita založená na cvicích s vahou vlastního těla. Sestavu tvoří různě vysoké hrazdy, bradla, žebřiny apod.


 

SHRNUTÍ:

STAVEBNÍ PRÁCE - „Projekt „Karlovy Vary - revitalizace veřejného prostoru ulic Fibichova a Janáčkova“ – stavební práce

Zhotovitel: VIDEST s.r.o., Karlovy Vary

Celkové náklady za stavební práce: 8,64 mil. Kč (původní předpokládané náklady cca 9,8 mil. Kč)

Stavební práce dle projektu: 8,1 mil. Kč vč. DPH

Dodatečné práce dle požadavků občanů ( rekonstrukce chodníku Fibichova, propojení mezi protihlukovou stěnou a část komunikace): 536 tis. Kč vč. DPH.

Vybudováno přes 800 m2 nových komunikací, cca 750 m2 nových chodníků a 250 m2 nových pěšin s hlinitopísčitým povrchem

 

SADOVÉ ÚPRAVY

Zhotovitel: Správa lázeňských parků p.o.

Náklady: kácení, přípravné a pěstební práce 232 tis. Kč vč. DPH

 sadové úpravy: 3,2 mil. Kč vč. DPH (fitness hřiště cca 980 tis. Kč, mobiliář cca 312 tis. Kč,  

  ostatní náklady – vegetační úpravy a vybudování valu)

Obnova travnatých ploch v rozsahu 6 378 m2, vytvořeny nové zelené plochy na ploše 617 m2,

Celkem vysázeno 1 254 ks keřů, vykáceno 10 stromů (byly proschlé nebo nakloněné), pěstebním opatřením bylo ošetřeno 34 stávajících stromů, nově vysazeno 103 ks soliterních i alejových stromů

Rozmístěno 21 ks laviček, 1 stojan na kola

Protihlukový val – cca 230 tun navezené zeminy, osázeno keři

 

Povinná publicita projektu (instalace trvalé informační desky) byla zajištěna firmou Media a.s. za částku 10 285 Kč.


 

Fotogalerie