Setkání se starosty obcí v obvodu ORP Karlovy Vary

16.01.2019

Dnes se uskutečnilo první setkání primátorky se starostkami a starosty obcí a měst ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností Karlovy Vary. Zástupci patnácti blízkých obcí diskutovali o tématech, které se týkají vícero z nich, jako je povinnost postarat se o zvířata nalezená nebo odchycená v katastru obce, kde by obce velice uvítaly možnost smluvně užívat nějaký společný útulek pro zvířata, nebo o záměru provozovat na karlovarském letišti pilotní školu, kterému obce nejsou schopny efektivně zabránit a příliš si jej nepřejí, nicméně kvitují alespoň to, že škola se chce dohodnout na pravidlech a podmínkách svého působení. Nechyběla ale ani témata vlastní jen té které konkrétní obci, jako například možnost vymístění pily karlovarských Lázeňských lesů z centra obce Březová, nespokojenost obce Jenišov s postupem těžařů v místním dole, nebo překvapení zástupců obcí mezi Karlovými Vary a Ostrovem, že nebyli dostatečně informováni o připravované změně autobusových linek po novém roce. Tento problém se naštěstí podařilo kompromisně vyřešit, a do určité míry vznikl i díky tomu, že podzimní volby změnily v některých obcích jejich reprezentaci.

Na závěr primátorka Andrea Pfeffer Ferklová i náměstek Tomáš Trtek poděkovali přítomným starostům za jejich ochotu diskutovat. Podle slov starostky Pšova je to za dvanáct let její práce poprvé, kdy se představitelé Karlových Varů aktivně zajímají o dění v nedalekých obcích. Primátorka na závěr avizovala, že podobné setkání bude chtít město uspořádat každý půlrok, tak, aby se o daných tématech mohlo věcně jednat.