foto

Senior akademie zakončila 9.ročník

Ve středu 5. června byl slavnostně zakončen již 9. ročník Senior akademie. Více jak dvě desítky absolventů vzdělávacího cyklu, který pořádá Městská policie Karlovy Vary, převzaly z rukou primátorky města Andrey Pfeffer Ferklové certifikát. Ten náleží účastníkům s minimálně 90% účastí.

Senior akademie nabízí karlovarským seniorům zajímavou náplň volného času, podněcuje jejich aktivní život po všech stránkách, učí je, jak se nestát obětí trestného činu nebo nemravného jednání. Lektoři seniory upozorňují na nejrůznější úskalí v mnoha oblastech, od dopravy po internet. Účastníci se dozvědí, jak správně zabezpečit majetek, jak trénovat paměť. Absolvují přednášky i praktický nácvik například sebeobrany.

Devítiměsíční cyklus je pro všechny zájemce zdarma. Další, již desátý ročník Senior akademie, bude zahájen v září letošního roku.