sekání trávy

Sečení trávy ve městě

Město Karlovy Vary se ve způsobu údržby zelených ploch přizpůsobilo současnému trendu. Ne všude se tráva seče často a nakrátko. Důvodem je potřeba zadržovat vodu v krajině.

„Už v loňském roce jsme nastavili režim, kdy častěji sekáme zejména podél chodníků, cyklostezek, na dětských hřištích a v bezprostředním okolí bytových domů. Častější údržbu dostávají také trávníky v areálech škol, parcích, v blízkosti autobusových zastávek. Tam probíhá sečení až šestkrát v průběhu sezóny. Zvláštní péče se pak dostává parkům v lázeňském území, které plní i funkci estetickou. Tam jsou sekačky Správy lázeňských parků nasazovány až 14 krát v sezóně,“ vysvětluje náměstek primátorky Petr Bursík.

Ostatní plochy s vyšším porostem jsou upravovány s méně často, ale minimálně dvakrát za sezónu. Zajistí se tak nižší prašnost, vyšší vlhkost a tedy i přirozené ochlazování ploch prostorů v městské zástavbě. Taková údržba navíc pomáhá zvýšit biodiverzitu fauny a flory.

„Velké pozemky charakteru luk jsou koseny, jak se to dělávalo dříve, tedy na seno a na otavy. Seno nabízíme správcům lázeňských lesů, soukromým zemědělcům nebo chovatelům jako kvalitní krmivo pro zvěř nebo hospodářská zvířata,” dodává ředitel Správy lázeňských parků Miroslav Kučera.

Vyšší tráva neznamená, že se o lokalitu nikdo nestará. Vyšší trávník ale nežloutne, zadržuje více vody a pomáhá ochlazovat ovzduší ve městě.

 

Harmonogram sečení – červenec 2021 (termíny jsou orientační, závisí na počasí)

 

Datum

Městská čtvrť

1. - 7.7.

Bohatice

2. - 14.7.

Drahovice

15. - 20.7.

lázeňské území

8.7.

Čankov

9. - 13.7.

Dvory

21 .- 30.7.

Rybáře + Čankovská

1.7. - 26.7.

Stará Role

27. - 28.7.

Doubí

29.7.

Tašovice

30.7.

Počerny