roušky pro Instand

Roušky pro osoby v nouzi

Město Karlovy Vary ve spolupráci s neziskovými organizacemi Nádech a Instand zajistilo distribuci roušek pro osoby v nouzi. Jednorázové chirurgické roušky jsou primárně určeny pro osoby, které nemají finanční prostředky na pořízení těchto ochranných pomůcek. Distribuovány budou zejména rodinám samoživitelek, sociálně slabým rodinám a jednotlivcům, seniorům na 65 let, držitelům průkazů ZTP/P.

S ohledem na omezené množství je možné vydat 10 kusů roušek na jednu osobu. Lidé v nouzi si je mohou vyzvednout na pracovištích níže uvedených neziskových organizací:

NÁDECH (Sedlecká 777, Karlovy Vary - Růžový vrch, https://nadech.eu/)

Vydává roušky pro samoživitele

Provozní doba:

  • středa od 12 do 15 hodin
  • čtvrtek od 10 do 12 hodin

 

INSTAND (Penzion Hestia, Stará Kysibelská 602/45, Karlovy Vary – Drahovice, https://www.instand.cz/)

Vydává roušky pro sociálně slabé rodiny, jedince a seniory nad 65 let, ZTP a ZTP/P

Provozní doba:

  • pondělí od 8 do 12 hodin
  • středa od 8 do 12 hodin