foto

Revitalizace veřejného prostoru - park za Lidovým domem ve Staré Roli

Předmětem stavby je celková revitalizace území mezi ulicemi Truhlářská, Školní, Hlávkova a bytovým objektem Dvořákova.

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města v Integrovaném operačním programu, více informací na http://www.kvprojekty.eu/integrovane-nastroje/iprm-iop.

Projekt řeší jak úpravu komunikací, chodníků, tak rovněž dopravy v klidu. Součástí stavby jsou i parkové a sadové úpravy zeleně. Z hlediska inženýrských sítí je řešena pouze částečná výměna veřejného osvětlení, drenáže za opěrnými zdmi a na pláni komunikací.

(Níže přinášíme ke stažení situační výkres záměru.)


 

Související dokumenty