foto

Revitalizace Alžbětiných lázní / Elisabeth Spa Revitalisation

Město hledá partnera pro revitalizaci Alžbětiných Lázní. Pro získání zpětné vazby provádí "testování trhu".

Cílem přiloženého dokumentu je získání zpětné vazby k plánovanému stanovení kvalifikačních předpokladů k účasti v koncesním řízení (veřejné zakázce) na revitalizaci a budoucí provoz Alžbětiných lázní v Karlových Varech v České republice od potenciálních investorů, lázeňských provozovatelů, korporací věnující se zdravotní péči, lázeňských subjektů, bank, infrastrukturních fondů a od dalších subjektů, které by mohly mít zájem o tuto transakci.

 


 

The City of Karlovy Vary seeks possible partners for revitalization of the Elisabeth Spa facility (Alžbětiny Lázně).

The attached document aims to receive market feedback on the planned setting of the qualification criteria for participation in the concession proceeding (public tender) for the revitalization and future operation of the Elisabeth Spa in Karlovy Vary, Czech Republic from potential investors, spa operators, health care corporations, spa hotels, banks, infrastructure funds, and other entities, that might be interested in this transaction.

 


 

Související dokumenty