Rekonstrukce Třeboňské ulice - návrh

22.11.2019

Část Třeboňské ulice se dočká rekonstrukce. V přílohách jsou výkresy koordinační situace a popis plánovaných opatření. 

Rekonstruovaná část komunikace je navrhována jako obytná zóna, návrh obsahuje úpravu komunikací, parkovacích míst, veřejné osvětlení a sadové úpravy. 

Připomínky k návrhu lze zasílat do 31. 12. 2019, kontaktní osoba Ing. Daniel Riedl, veoudcí odboru rozvoje a investic: https://mmkv.cz/cs/odbor-rozvoje-investic.