Přejezd u křižovatky Západní a Šumavské ulice

Rekonstrukce křižovatky Šumavská – Západní skončí přes nečekané komplikace včas

Dobrou zprávou pro řidiče mířící do karlovarské městské části Tuhnice je rychlejší průběh rekonstrukce křižovatky Západní a Šumavské ulice. Stavbařům se podařilo efektivně zkoordinovat jednotlivé etapy a zdá se, že termín dokončení stihnou přes nečekané rozsáhlé sanace podloží tak, jak bylo plánováno.

Přestavba křižovatky ulic Západní a Šumavská byla rozložena do tří etap. V průběhu té první jsme ale narazili na problém, kterým byly zasypané sklepy po domech, které v místě křižovatky v minulosti stály,“ vysvětluje náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek (ANO).

Stavbaři tedy museli operativně řešit problém s podložím stavby, a protože nechtěli otálet, pustili se souběžně do etapy číslo dvě. Tím se ušetřilo mnoho času a mnoho stavebních prací se prolnulo a sloučilo. „K tomu se dodavatelské firmě KV-Realinvest s.r.o. podařilo začít v předstihu i etapu třetí, kterou je přilehlé parkoviště,“ doplňuje náměstek, který dodavatelské firmě za rychlé vyřešení sanace objevených sklepů poděkoval. 

Celou stavbu vedení karlovarského magistrátu koordinuje nejen s dodavatelskou firmou, ale i s vedením Dopravního podniku Karlovy Vary, Správou železnic, která v sousedství rekonstruuje kolejiště směřující na Dolní nádraží a plánuje na deset dní zcela uzavřít železniční přejezd na Západní ulici, a Ředitelstvím silnic a dálnic, které v tu dobu už bude mít dokončené opravy povrchů na průtahu městem.

K uzavírce přejezdu nemůže dojít dříve, než bude zajištěn průjezd autobusů MHD přes křižovatku ze Západní do Šumavské ulice. Vzhledem k rychlejšímu průběhu stavebních prací jsme se dohodli, že to bude nejpozději 19. listopadu, kdy zároveň dojde k avizovanému uzavření železničního přejezdu,“ uzavřel Tomáš Trtek, který žádá řidiče o trpělivost a ohleduplnost. 

Díky tomu budou plně obsluhovány stávající autobusové zastávky MHD „Šumavská“ u Základní školy Poštovní. Pro ostatní silniční dopravu bude křižovatka uzavřena, příjezd ke škole bude možný přes Charkovskou a Moskevskou ulici a zpět. Průjezd přes přejezd nebude možný vůbec, objízdná trasa povede přes průtah. 

Plně průjezdná bude křižovatka od čtvrtka 29. listopadu, po celkovém dokončení rekonstrukce včetně vodorovného dopravního značení a po otevření dokončeného železničního přejezdu.