Schůzka s řediteli městských škol

Ředitele škol potěšilo „pastelkovné“ i široká nabídka projektů

Město Karlovy Vary podporuje i v novém školním roce řadu zajímavých projektů a pamatováno je i na opravy budov mateřských a základních škol. 

Podle náměstka primátorky Martina Duška (ANO) letos magistrát zaplatil pět set třicet tři tisíc korun za takzvané „pastelkovné“ což je tradiční pomoc města určená pro podporu prvňáčků. „Platíme tisíc korun na jednoho žáka a ředitelé si tento způsob podpory velmi chválí,“ uvedl náměstek primátorky po poradě ředitelů karlovarských základních a mateřských škol.  

Velký zájem mají ředitelé škol i o další projekty, které Karlovy Vary podporují nebo realizují. Jedná se například o projekt nazvaný „Trenéři do škol“, který slouží k propagaci jednotlivých sportů pod vedením zkušených a vzdělaných trenérů. Novinkou letošního podzimu bude pro žáky základních škol návštěva Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se na jeden den přestěhuje z Ostrova do velkého sálu karlovarského hotelu Thermal.   

Ředitelům jsme nabízeli i možnosti zapojení jejich žáků do různých přeshraničních projektů, zejména česko – bavorských, a seznámeni byli i s aktuálními dotačními programy,“ doplnil Martin Dušek s tím, že představen byl i plán oprav jednotlivých škol pro rok 2024. 

Na rekonstrukci škol čerpá karlovarský magistrát dotační peníze z programu ITI, ze kterého se například letos podařilo financovat opravy v základních školách ve Šmeralově, Truhlářské a Krušnohorské ulici. Zajímavostí byla i nabídka využití nového čistícího stroje k údržbě umělých povrchů školních sportovišť. Čistící stroj byl zakoupen v souvislosti s rekonstrukcí atletického stadionu AC Start a po dohodě s vedením KV Arény může dojet vyčistit umělý povrch k jakékoli karlovarské škole.

Na závěr jsme prověřovali situaci týkající se školáků z Ukrajiny, kde jsme nezaznamenali žádné problémy. Ředitelé nás ujistili, že přijati byli všichni zájemci a nikde nevznikly problémy s nedostatečnou kapacitou. Do základních škol nastoupilo v lázeňském městě šedesát pět ukrajinských dětí a do mateřských škol jich zahájilo docházku dvacet,“ uzavřel náměstek.